Ve spolupráci se Slovenským institutem a Slovenskou agenturou pro cestovní ruch jsme připravili pracovní dílny a besedy, které všem přiblíží jazyk, historii, kulturu, přírodní zajímavosti Slovenska. Průřez prózou a poezií, slovenský disent pro vyšší gymnázium, slovenské pohádky pro nižší , filmy režisérů J. Jakubiska, J. Herze, D. Hanáka, přednášky PhDr. Heleny Noskové (Akademie věd) o česko- slovenské historii a slovenských zvycích, přednáška o šelmách migrujících v rámci česko - slovenského prostoru, vše doplněné doprovodnými akcemi, například poslechovou diskotékou mapující slovenskou hudbu posledních desetiletí, čtením ze slovenského tisku a především typickou slovenskou gastronomií - halušky, lokše, šulance, pirohy, rezně..atd.


V rámci tohoto slovenského týdne proběhne na škole bazárek, jehož výtěžek poputuje pro adoptivního kamaráda Mosese do Indie a na projekt Člověka v tísni „Postavme školu v Africe“. V návaznosti na tento týden proběhne soutěž mezi třídami o tématický zájezd na Slovensko.


Zároveň tímto zveme všechny, kteří by měli zájem se účastnit např. některé z výše uvedených přednášek. Bližší informace, podrobný program, jídelníček a reakce studentů naleznete v nejbližších dnech na webových stránkách gymnázia nebo na telefonu 469 326 360.