Osm prvních tříd v Chrudimi

Vše začíná už vhodným výběrem školy. V Chrudimi mohou rodiče vybírat ze šesti základních škol. Žádný rodič by tento výběr neměl podcenit. I když stále existuje přednost přijímání dětí ze spádových oblastí, příslušející k dané škole, rodiče mají ze zákona nárok zvolit školu podle svého uvážení.
Chrudim dnes otevírá celkem osm prvních tříd – dvě v ZŠ Dr. Malíka, dvě v ZŠ U Stadionu, po jedné v ZŠ Sladkovského, Husova, Dr. Peška a Školní náměstí. V loňském roce se otevíralo tříd devět a do škol přišlo o 30 prvňáčků více, než je tomu dnes. Podle slov Ivana Slejšky, vedoucího odboru školství a kultury MěÚ Chrudim bude do roku 2010 počet malých školáků lehce klesat, v dalším období pak podle statistik počtu narozených dětí prvňáčků přibude.
Za ideální považují pedagogové 24 dětí v jedné třídě. Jen tak má učitel možnost se plně věnovat všem a podporovat individuální potřeby každého dítěte. Většina škol si však z ekonomických důvodů nemůže tento luxus dovolit. Vyhláška stanovuje maximální počet dětí ve třídě na 30. Pokud má být tato hranice překročena, musí škola požádat o výjimku.

Půlené hodiny vyhovují všem

Tuto výjimku dostala ZŠ Dr. Peška, která otevírá první třídu s 31 žáky. Větší počet žáků klade větší nároky na učitele. Letošní prvňáčky povede Jiřina Beranová, která má s učením již mnohaletou zkušenost a věří, že i přes takto vysoký počet dětí ve třídě se dokáže žákům věnovat i individuálně. ZŠ Dr. Peška klade velký důraz na ekologickou výchovu dětí a každý prvňáček si dnes odnese ze školy malý strom, o který se bude starat. První třídu s velkým počtem dětí, 30 žáků, otevírá i ZŠ Husova. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek se proto snaží podle možností hodiny půlit. Tzn., že půlka třídy má jiný předmět s jiným učitelem. „Je to výhodné jak pro děti, tak i učitele. Ale zároveň je to finančně náročné, protože v jedné hodině musím zaplatit dva pedagogy. Ale snažím se v rámci možností dětem i učitelům takto ulevit,“ říká Jaroslav Víšek. Naopak ZŠ Sladkovského otevírá první třídu s 21 žáky. „Je to naprosto ideální počet,“ míní Iveta Mervartová, učitelka první třídy.

Tak trochu jiná škola

ZŠ U Stadionu otevírá dvě první třídy. Tato škola je zaměřena na sport a už v první třídě mají děti tři hodiny tělocviku týdně. Je to škola vhodná pro aktivní děti s chutí soutěžit, ale vychází vstříc potřebám každého dítěte.
Prvňáčky ZŠ Na náměstí dnes čeká slavnostní šerpování a uvítání žáky deváté třídy. Tak trochu jiná je i ZŠ Dr. Malíka. Nezvoní se tu, neznámkuje, ráno se začíná až v 8.15 hodin, což vyhovuje jak dětem, tak i rodičům. Mají tu tzv. volné středy, kdy se na prvním stupni učí pouze výchovy a děti tak mají šanci si odpočinout od přívalu informací. Děti samy spolurozhodují ve všech relevantních situacích a vytvářejí si pravidla, které pak během roku dodržují. Cílem pedagogů je vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli. „Nejsme ale speciální školou, jak se někdy o nás tvrdí a nemáme nižší požadavky na děti než ostatní ZŠ. Máme jen k dětem jiný přístup a vytváříme ve škole uvolněnou a přátelskou atmosféru,“ vysvětluje Iva Jehličková, zástupkyně ředitele školy.

Všichni pedagogové se shodnou na tom, že není možné udržet prvňáčky 45 minut v lavici v plné pozornosti a proto se nebrání volnému pohybu dětí po třídě nebo jejich odpočinku na místě k tomu vyhrazenému. Bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima podporuje kvalitu učení. Pro svoje prvňáčky chtějí rodiče hodné a citlivé paní učitelky. Takové, které umějí učit tak, že se děti těší do školy každý den. Snad jich je dostatek a snad se ti dnešní prvňáčci budou těšit do školy nejen dnes.

Martina Šťastná