Mateřská škola Sv.Čecha již více než třináct let integruje děti se zdravotním handicapem, v tomto školním roce tráví dětství mezi svými zdravými kamarády osmnáct dětí s různými druhy postižení.

Kompenzační pomůcky jsou finančně velice náročné, přesahují možnosti mateřské školy, a proto se Červený kříž rozhodl pomoci. Zřídil veřejnou finanční sbírku, která je určené právě na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro speciální třídu této mateřské školy.

Přístroj v hodnotě necelých 80 000 Kč bude sloužit dětem s postižením pohybového aparátu a s kombinovanými vadami. Tím, že přístroj pohybuje končetinami a umožní jejich prokrvování ,se předejde vzniku dalších nežádoucích zdravotních komplikací. Rehabilitační přístroj, který byl pořízen pro speciální třídu MŠ, slouží k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže pro děti od tří let. Je uváděn do pohybu elektromotorem a řízen vestavným počítačem.

Masážní stůl bude významným pomocníkem při denním rehabilitačním cvičení, bez kterého se péče o děti s tělesným handicapem neobejde.
Červený kříž shromažduje finanční prostředky na Konto MÍŠA od začátku února. Za tuto dobu se podařilo nasbírat 86 403,- Kč. Kromě štědrých soukromých dárců sbírku také podpořilo několik akcí, jako byla například Chrudimská Mateřinka, módní přehlídka s názvem „Den pro krásu“ či akce „Děti dětem“ v Zaječicích.

Nákupem speciálního rotopedu Konto Míša nekončí, ale pokračuje finanční sbírka na nákup dalšího potřebného vybavení. Další akcí, která podpoří Konto Míša bude 1. reprezentační ples Českého červeného kříže v Chrudimi, který proběhne 5. února v chrudimském Muzeu.

Pozvání na pondělní událost přijal hejtman Pardubického kraje, přítomni budou zástupci města a odboru školství Pardubického kraje.

(vp)