Vstupními dveřmi lze sice bez obtíží projít například do „základky“ na Školním náměstí. Příchozí je ale ihned poté zaznamenán přítomným pověřeným zaměstnancem školy. Ten se vyptá hosta na účel návštěvy a oznámí jeho příchod osobě, kterou chce návštěvník kontaktovat.

Před příchodem do Základní školy Na Valech je zase nutné pro umožnění vstupu nejdříve zazvonit. Do školy tedy není možné dostat se nepozorovaně. Po vysvětlení účelu návštěvy pomocí komunikátoru doprovází hosta po objektu dospělá osoba, která mu přišla otevřít.

Podobná opatření fungují ivZákladní škole UStadionu. Také tady je vstup umožněn tehdy, kdy se host uvchodu ohlásí prostřednictvím zabudovaného mikrofonu. Aopět– návštěvník musí počítat sdospělým doprovodem a nemůže se pohybovat vmístech, kde se mu zlíbí.

Školy sice nejsou nedobytné pevnosti a nezvaný host by si nějakou skulinku kneoprávněnému vstupu asi najít dokázal. Zdá se ale, že chrudimské školy neberou otázku bezpečnosti svých žáků ihmotného majetku na lehkou váhu.

(man, sej)