Radní se shodli na tom, že by město na Skřivánku nemělo povolit výstavbu bytů a rodinných domů v okamžiku, kdy není vyřešená infrastruktura.

„Doporučujeme zastupitelstvu města schválit záměr prodeje zájemci, který předloží kompletní studii zastavěnosti lokality včetně generelu odvodnění,“ tlumočí starosta Chrudimě Jan Čechlovský názor rady města. Investor, který bude chtít na pozemcích stavět, se musí majetkově vypořádat s majiteli okolních pozemků.

Vedení chrudimské radnice rovněž požaduje, aby nejprve postavil komunikaci, jež bude navazovat na západní obchvat města. Dalším, poměrně tvrdým oříškem, se pro dodavatelskou firmu stane účinné protipovodňové opatření.