Podoba budoucí bytové zástavby lokality Skřivánek na západním okraji Chrudimi není ani po třech letech jednání jasná. Vedení města chce pro tuto oblast nechat zpracovat dopravní studii, která bude jedním z podkladů pro regulační plán výstavby, řekl to místostarosta Miroslav Tejkl. Plán vezme v potaz i názor občanského sdružení Skřivánky, které si v minulosti vymohlo snížení maximální výšky bytových domů z pěti na třípodlažní a odložení definitivního rozhodnutí o zástavbě. Pro developery by však již potom nemusela být výstavba zajímavá.

O výstavbu na Skřivánku usiluje společnost Parnassius apollo. Vlastní část pozemků, další jsou v majetku města, které se snaží svými podmínkami přinutit developery, aby respektovali urbanistický plán a zástavba nevznikala živelně a nekoncepčně. Soukromí vlastníci chtějí městské pozemky odkoupit, zatím ale nebyli úspěšní.

„Stojíme na rozcestí. Sdružení Skřivánky by nejraději prosadilo, aby se pracovalo s jednotlivými zájemci o prodej pozemků a neexistoval by žádný hromadný developerský projekt. Na opačné straně je úprava dosud navrhovaného projektu zástavby podle připomínek občanů,“ uvedl Tejkl. Podle něj lze obtížně vymezit ústupky, za nichž se ještě developerské firmě bytová výstavba vyplatí, vybudování třípatrových domů by ještě bylo únosné. „Vliv na ekonomiku projektu má i aktuální situace na trhu s byty,“ řekl Tejkl.

V rozsáhlé proluce za nádražím Českých drah by mělo vzniknout nové sídliště rodinných a bytových domů pro zhruba 1000 obyvatel. O možnosti zastavět nynější pole rozhodli zastupitelé již v únoru 2008.

„Doporučujeme zastupitelstvu města schválit záměr prodeje zájemci, který předloží kompletní studii zastavěnosti lokality včetně generelu odvodnění,“ tlumočil v té době tehdejší starosta Chrudimě Jan Čechlovský názor rady města. Vedení chrudimské radnice rovněž požadoval, aby nejprve postavil komunikaci, jež bude navazovat na západní obchvat města. Dalším, poměrně tvrdým oříškem, byo pro dodavatelskou firmuúčinné protipovodňové opatření.

Lidé ze sousední čtvrti kritizovali mimo jiné fakt, že zástavba by znamenala další zátěž pro chrudimskou dopravu, neboť k ní nevede žádná větší komunikace. Na Skřivánku by mělo vzniknout 272 bytů a 106 rodinných domů, před kterými by odhadem stálo 600 až 700 aut. Firma Parnassius apollo se původně s radnicí dohodla, že když se zaváže postavit kanalizaci, chodníky a postupně i celou novou čtvrť, Chrudim jí naopak odprodá městský pozemek, který společnost pro výstavbu potřebuje.

(čtk, ron)