Město sem investovalo v posledních třech letech 35 milionů korun, tedy téměř polovinu z celkově proinvestované částky. Někteří předložili i vlastní návrhy na podobu komunikací. Část z nich se ale neshoduje s představami radnice o jejich moderní podobě. Lidé odmítají zamýšlené vybudování zálivů při krajnicích a požadují klasickou širokou cestu. Prašnost vozovek zase jiní navrhovali odstranit prozatímní penetrací. Úprava by ale spolkla až čtvrtinu peněz, nutných pro úplné dokončení cest. Město by rádo zajistilo alespoň pravidelné kropení komunikací.