Vypadly z něj například peníze na přípravu silničního sjezdu k městským sportovištím z komunikace Dr. Milady Horákové a odmítnut byl i minulým vedením města deklarovaný záměr na zavedení úsekového měření rychlosti vozidel ve Václavské ulici.

Výraznými škrty prošly i dotace původně navrhované pro fotbalisty MFK a pro futsalisty klubu ERA-PACK Chrudim. Podle návrhu minulé koalice měl každý z klubů získat po dvou milionech korun. Skutečnost je ale taková, že MFK nakonec nedostane nic a částka pro futsalisty se smrskla na pouhého půl milionu korun.

„Myslíme si, že původní návrh snad ani nebyl myšlen úplně vážně, tolik peněz nemáme. Chceme podporovat raději školy a školky, než profesionální kluby,“ uvedl včera starosta města František Pilný. Přiznaný půlmilion korun pro ERA-PACK pak starosta zdůvodnil přínosem tohoto úspěšného klubu pro pro prezentaci města navenek. Zcela bez podpory města ale nejsou podle Františka Pilného ani zmínění fotbalisté. Jen na přesčasy městské policie při soutěžních zápasech prý totiž město vynakládá 150 tisíc Kč ročně.

Škrtalo se i v dalších oblastech, a to hlavně proto, aby radnice mohla ušetřené prostředky ve výši 11 milionů korun vložit do zahájení stavby splaškové kanalizace v Medlešicích. Rekonstrukcí má projít i tlakové potrubí, které má odvádět nashromážděné splašky do čistírny odpadních vod v Májově.

Opozice předložila pozměňovací návrh, jímž chtěla změnám zabránit, avšak při hlasování neuspěla.