V letošním roce záchranáři dostali příspěvek z grantu Zelené energie ve výši 1 milionu korun. Z prostředků rozšiřují záchrannou stanici, aby poraněným živočichům mohli poskytnout odbornou péči, a pořídili si nový automobil na svoz zraněných zvířat.

Hlavním posláním zařízení je léčba poraněných a oslabených živočichů a jejich návrat zpět do volné přírody. Pracovníkům záchranné stanice se povedlo vybudovat zázemí pro zraněná zvířata a prostory pro život jedinců, kteří zůstávají trvale handicapovaní. Zrekonstruovaná budova ekocentra s expozicí vytváří zázemí pro ekologickou výchovu. V areálu probíhají ekovýchovné programy zaměřené zejména na seznámení s naší faunou a její praktickou ochranu. Ekocentrum dále pořádá akce pro širokou veřejnost, základní a mateřské školy i jednotlivce. Cílem je především osvěta v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Do volné přírody se tak vrátilo šestnáct poštolek a svobody se dočkala i labuť, která byla před několika měsíci zraněná autem. „Nejvíce „pacientů“ máme z Pardubicka a Chrudimska. Nejčastěji jsou zranění způsobena při nezkušeném prvním letu, nárazem do prosklených ploch, střetem s automobilem nebo vypadnutím z hnízda,“ říká záchranář a jednatel Josef Cach. Všichni opeřenci byli několik měsíců v záchranné stanici, kde se společně s dalšími desítkami živočichů léčili ze svých zranění.

„Pro nás není návrat zvířat zpět do volné přírody nijak výjimečnou událostí. Ročně se u nás léčí a rehabilituje kolem 800 zvířat, zejména dravců a sov, veverek, ježků a dalších. Zvířata, která se po svém zranění nemohou vrátit zpět do volné přírody, máme v expozici v části, která je přístupná veřejnosti a je využívána pro ekologickou výchovu dětí a mládeže. Záchranná stanice volně žijících živočichů „Pasíčka“ je zařízením neziskové organizace a její existence záleží hlavně na sponzorech. I proto jsme velmi rádi, že právě Skupina ČEZ se stala jedním z pravidelných podporovatelů již několikátý rok,“ upřesňuje Josef Cach.

Provozovatelem je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, vlastní areál stanice se nachází na území Pardubického kraje nedaleko obce Bor u Skutče na okraji přírodní rezervace Toulovcovy maštale. Záchrannou stanicí „Pasíčka“ projde ročně okolo 800 volně žijících živočichů, kteří potřebují lidskou pomoc. „Přes 60 % přijatých zvířat se podaří vyléčit a vypustit zpět do přírody. Asi 10 % zvířat bohužel uhyne nebo se pro vážná poranění musí utratit. Zvířata, která zůstanou trvale postižena, mají své místo v expozici, kde probíhají programy pro děti a mládež. Proto se tu mohou děti setkat s živočichy, kteří žijí okolo nás, ale přesto je mnohdy neznáme,“ doplňuje Josef Cach.

V rámci ekologické výchovy se ročně s provozem seznámí stovky návštěvníků. Se Záchrannou stanicí v Pasíčkách Skupina ČEZ dlouhodobě úzce spolupracuje i v oblasti problematiky ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem. Velmi důležitá jsou preventivní opatření. Proto se energetici ochraně ptactva před úrazy na vedení vysokého napětí věnují již řadu let.

Technici Skupiny ČEZ montují na vedení vysokého napětí speciální ochrany. Cílem je zabránit úrazům či úhynu ptactva způsobených jejich dosednutím na elektrické vedení či při vzletu. Na východě Čech došlo v roce 2010 k osazení 454 podpěrných bodů vedení vysokého napětí ochrannými prvky v ornitology vytipovaných oblastech. Náklady na realizaci těchto opatření dosáhly v roce 2010 částky téměř 6,6 milionu korun.

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy