Žádný nový úvěr

Před čtyřmi lety kulminovala zadluženost města, až byla téměř ohrožená jeho funkčnost v následujících letech. Čerstvě zvolení zastupitelé v čele opět se starostou Pavlem Novotným stanovili jediný cíl šetřit.

Během tohoto volebního období se tak podařilo splatit téměř polovinu stávající dlužné částky, tedy 41 milionů korun, a žádný nový úvěr město nepřijalo. Vedení radnice navíc konsolidovalo všechny půjčky do jedné s nízkou úrokovou sazbou.

Navzdory šetřící politice se však nedají uplynulé roky označit jako období útlumu. Naopak: radnici se podařilo zateplit a rekonstruovat několik domů včetně městského úřadu a hodně se investovalo také do městských sportovišť a kanalizace.

Ve spolupráci s okolními obcemi se Skutči podařilo prosadit a pomoci s budováním výjezdové základny zdravotnické záchranné služby, jejíž vznik financoval Pardubický kraj s přispěním skutečské radnice a okolních obcí. Otevřená byla na počátku března loňského roku. Původně však byl její provoz v nočních hodinách omezený. I to se však podařilo zlepšit. Včera tak byl rozšířen její provoz na 24 hodin denně.

Není práce

Rozšířena byla také Městská policie Skuteč, na jejímž provozu se rovným dílem nyní podílí Skuteč, Luže a Proseč, na jejichž katastrálních územích nyní strážníci působí. Přijato bylo sedm nových mužů zákona, kteří tak výrazně posílili bezpečnost a pořádek ve městech, kde slouží.

Na druhou stranu však skutečské obyvatele nejvíc trápí nezaměstnanost a nemožnost práci ve Skutči sehnat. Největší zaměstnavatelem je samo město, a tak většina musí za prací dojíždět. Například v Hamzově léčebně v sousední Luži pochází třetina zaměstnanců právě ze Skutče.

Vedení radnice také takřka nespolupracuje s neziskovými organizacemi, které by svou aktivitou ovlivňovaly kulturní, společenský i sportovní život ve městě, což většina dotázaných obyvatel v anketě Chrudimského deníku vidí jako slabinu práce zastupitelů a starosty. Stejným způsobem místním vadí i nízká podpora nebo spolupráce s podnikateli.

„Jsme takové městečko mezi horami, nic tu není," postěžovala si jedna z obyvatelek. Narážela tím na také fakt, že dopravní obslužnost není příliš dobrá.

Koho máme na radniciPřed čtyřmi lety se komunálních voleb ve Skutči aktivně zúčastnilo 2164 z celkových více než čtyř tisíc oprávněných voličů. Účast ve volbách tak o něco málo přesáhla 50 procent.

S nejvyšší jednotlivou voličskou podporou se tehdy setkala kandidatura tehdejšího starosty Pavla Novotného, který se ucházel o přízeň voličů pod hlavičkou KDU ČSL a nezávislých. Pavel Novotný vyšel z voleb jako jasný vítěz, a to se ziskem 1002 preferenčních hlasů. velmi dobře si vedla i jeho stranická kolegyně Marie Hejzlarová s 887 hlasy.

Volby v roce 2010 přinesly zajímavý výsledek. S jasnou převahou vyhrála KDU ČSL a nezávislí, kteří v nově formovaném zastupitelstvu obhájili sedm mandátů. Zbylí uchazeči, konkrétně ČSSD, ODS, KSČM a Nezávislí pro město a okolí, SNK, si mezi sebou rozdělili shodně po třech mandátech.

Lidovci coby jasní vítězové komunálních voleb mohli jednoduše zvolit jednu ze zbývajících stran a spolu pohodlně vládnout následující čtyři roky. Nestalo se tak. Po volbách vznikla nepsaná koalice všech zvolených stran.

Starostenský post obhájil jako i v minulých volebních obdobích Pavel Novotný a místostarostou se stal Pavel Bezděk kandidující za nezávislé, který získal 714 preferenčních hlasů.

Do rady města se dostal také Novotného stranický kolega František Gargulák, Václav Kosař zvolený do zastupitelstva za ODS a Jan Ptáček, který kandidoval za ČSSD. Komunistům byl nabídnut finanční a kontrolní výbor.

Stávající zastupitelstvo nevytvořilo žádné sepsané programové prohlášení a odůvodnilo to tím, že mají za úkol hlavně šetřit.

Poplatky za vodné se budou zvyšovat, městský úřad usiluje o povýšení

Návštěvnost

Městská sportoviště stojí skutečskou radnici velké provozní náklady. Objevují se proto výtky, že je navštěvuje málo sportovců, čímž je potenciál nevyužívaný a město tak zbytečně platí velkou režii. Například za novou halu město doplácí o 200 tisíc ročně více než na bývalou sokolovnu.

Za minulý rok navštívilo sportovní halu 52 tisíc lidí, plavecký bazén 12 tisíc, zimní stadion 25 tisíc a koupaliště zhruba 20 tisíc návštěvníků. Další sportoviště, jako je letní fotbalový stadion, tartanová dráha a tenisové kurty se nedají přesně sledovat, přesto je odhadem navštívilo okolo 15 tisíc sportovců.

Vodné a stočné

Skutečští obyvatelé platí za vodné a stočné v tomto stejný poplatek, jako v tom přechodím 72,50 korun. Do budoucna se vše změní.

Skuteč má vlastní vodovody a kanalizaci a od roku 2000 v maximální míře usilovala o získávání dotací na údržbu a nezbytné opravy. Podařilo se tak získat desítky milionů korun, které by se výrazně promítly na ceně za vodné a stočné, takže se poplatek zvýšil za čtyři rok jen o 11 korun.

V následujících letech však již nebude možné dotace z Ministerstva zemědělství čerpat, což povede k tomu, že se poplatek bude navyšovat v závislosti na nutných opravách.

Městský úřad

Vedení Skutče začalo v tomto roce usilovat o to, aby se město stalo obcí s rozšířenou působností. Na městském úřadě by tak bylo možné vydávat mimo jiné občanské a řidičské průkazy.

Skuteč by se tak přidala ke stávajícím patnácti městům v pardubickém kraji, které tyto pravomoci mají. Výrazně by se tím zjednodušil život nejenom místním, ale také obyvatelům z celého okolí, protože by si pro občanský průkaz nemuseli jezdit daleko do Chrudimi.

Skuteč by vykonávala administrativu pro 14 obcí a přibližně 13300 obyvatel. Byla by tak srovnatelná například s Telčí či Novou Pakou. 

Strážníci hlídajíPosílená Městská Policie Skuteč bdí nad pořádkem a bezpečností. Nově zřídila také kotce pro toulavé psy, které městu ušetří náklady za umístění do útulků.
Odkazy jen na kulturuObsah webových stránek města nepřináší mnoho užitku jeho návštěvníkům. Hlavní prostor zabírají pozvánky na kulturní akce a důležité věci je třeba složitě hledat.  
Sport pod střechou
Multifunkční sportovní hala s pořizovacími náklady 65 milionů korun představuje druhou nejdražší stavbu v novodobé skutečské historii. 

NÁZOR STAROSTY LUŽE RADKA ZEMANA: Mandát by měl být omezený

Skutečský starosta Pavel Novotný je ve funkci bezmála 20 let, je to pro město dobře, nebo špatně?

"Jsem zastáncem přímé volby starosty, ať si každý člověk ujasní, jestli vůbec chce dělat starostu. Zejména na malých městech totiž právě na něj padá ta největší míra zodpovědnosti. Jsem také pro to, aby byl starostenský mandát omezený maximálně na dvě šestiletá funkční období. Čtyři roky jsou krátká doba na rozjetí a dokončení všech velkých projektů, co by člověk rád zamýšlel. Po dlouhé době ve funkci starosty už pak daný člověk město brzdí. Zacyklí se a nijak nevyvíjí. I když má stále nápady, vize a chuť do práce, pořád tak dělá jedním způsobem, což nemusí být vždy dobře. Když druhé volební období vyjde a budu zvolený starostou, tak tu chci dotáhnout určité věci do konce, ale do třetího už asi nepůjdu."

Ptali jsme se: Rozvíjela se Skuteč podle vašich představ?

Ludmila Bednářová, Skuteč, důchodkyně

Dá se říci, že ano. Jsem na Skuteč už zvyklá. Dá se tu nakoupit i kulturně vyžít. Starosta se stará o spoustu věcí: chodníky jsou čisté a podobně. Ani ta dopravní obslužnost není zlá. Autobusy jezdí, do Chrudimi se dá dostat, takže jsem spokojená.

Naďa Uchytilová, Skuteč, důchodkyně

Jsem tu velice spokojená, bydlím vedle pošty, mám to na nákupy kousek. Vedení města neustále něco buduje. Máme plavecký bazén i sportovní areál, ale je tu hodně volných bytů, nikdo se sem nestěhuje. Je tu ale dobrý starosta.

Jiří Pražan, Skuteč, důchodce

Docela to jde. Líbí se mi třeba nově postavený sportovní areál, hala i plavecký areál. Kulturní dům pořádá docela solidní akce, ale je tu ale slabá obchodní síť a nezaměstnanost. Práci vedení města bych spíš chválil, město dělá dost.

Ivana Zemanská, Skuteč, prodavačka

Jsem tu spokojená, dá se to. Je tu klid, plno sportovního vyžití, kultury, divadla, muzeum. Na druhou je to zapadlé městečko v kopcích, je tu velká nezaměstnanost, firmy tu nejsou, a když někdo chce práci, tak musí pomalu do Pardubic.

Vlasta Adámková, Skuteč

Není tu práce a přijde mi, že tu nejsou moc dobré mezilidské vztahy. Na druhou stranu je tu dost policistů na takhle malé město, tak hlídají a jsou neustále vidět v ulicích Přijde mi ale, že se vedení města nestará o jednotlivce. (lv)