Do areálu se s těžkou technikou nastěhovala firma ŽSD a.s. Modřice, která vítězně vyšla z výběrového řízení na demolice. V těchto dnech se již začalo s demolicí prvního objektu. Je jím bývalá ubytovna, kterou město vykoupilo v loňském roce. Kromě ubytovny a sokolovny vybudované v roce 1959 je ke zbourání určen ještě jeden technický objekt. Místně se nazývá Holého stodola a město ho vlastní už sedm let.

„Připočteme-li si ještě vykoupenou vilu, kterou město nechalo zbourat vloni, vznikne v sousedství fotbalového hřiště a zimního stadionu rozsáhlý prostor, který bude ideální pro čisté architektonické řešení. Počítá se i s vybudováním nového parkoviště a menšího parku,“ popisuje plánované změny starosta Skutče Pavel Novotný.

Přestože jsou demoliční práce prováděny s ohledem na okolní zástavbu, poněkud zvýšené hlučnosti se nebude možné vyhnout. Firma demolici zajišťující bude mít volno jen o nedělích a i tak lze konec prací očekáván až v dubnu.

Ani materiál ze zbouraného objektu nepřijde nazmar. „Abychom předešli zbytečnému převážení a drahému uskladňování materiálu, zvolili jsme variantu jeho drcení. Po úpravě dvě třetiny upraveného materiálu využijeme pro novou stavbu a třetina poslouží při vysprávce polních cest., doplňuje Novotný.