Nový asfalt se zaleskl v ulici Hálkova, Vítězslava Nováka u Forplastu a ve Štěpánově. První dvě opravy financovalo město, zbývající jedna skutečská firma.

Letošní investice do oprav povrchů silnic zahrnovala zhotovení podloží včetně provedení hutnících zkoušek, odvodnění a položení obrub v ulici Vítězslava Nováka u Forplastu vytvořili stavebníci i nový chodník.

„Tyto ulice nebylo doposud možno vyasfaltovat, protože zde nebyly zhotoveny rozvody vody nebo vybudována kanalizace. Tyto investice jsme záměrně rozdělili mezi tři zhotovitele s cílem maximálně ušetřit, samozřejmě při zachování kvality. Při realizaci jedním generálním dodavatelem by cena, podle provedeného poptávkového řízení, byla zhruba dvojnásobná," uvedl skutečský starosta Pavel Novotný.

Město za opravy zaplatilo více než milion a půl. Nový povrch v Hálkově ulici stál 619 tisíc korun, v ulici Vítězslava Nováka pak 625 tisíc a ve Štěpánově 300 tisíc korun.

„Protože Skuteč přečkala finanční krizi, v městském rozpočtu zbude v příštích letech dostatečné množství financí na údržbu a rozvoj. V opravách a budování komunikací budeme zcela určitě pokračovat. Co jsme si letos naplánovali opravit, je už je hotovo. V příštím rozpočtu budeme směřovat finance do údržby a oprav obecního majetku," doplnil starosta.

Nejbližší opravy komunikací se budou týkat cesty ve Zhoři a také některé silnice v samotné Skutči začíná potřebovat opravit.

LUKÁŠ VANÍČEK