Odborná porota složená z IT odborníků a profesorů z fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice hodnotila především přehlednost a dostupnost stránek pro uživatele z řad občanů i turistů.

V silné konkurenci velkých měst (Pardubice, Svitavy, Litomyšl) obsadila Skuteč krásné 2. místo. Před ní se umístil už jen Lanškroun, který je pravidelným účastníkem této soutěže.

„Za toto ocenění jsme velice rádi. A i když je stále co zlepšovat, je vidět, že na internetové prezentaci města je odveden velký kus oceňované práce,“ uvedl Matěj Zelinka z městského odboru školství a kultury.