„S ohledem na současnou situaci došlo k omezení činností České pošty v oblasti roznášky tiskovin. Do odvolání byl pozastaven příjem a zajištění roznášky tiskových materiálů s výjimkou těch, které se týkají výhradně koronaviru. Dubnové číslo Skutečských novin z tohoto důvodu nebude vydáno,“ uvedl za město Skuteč Matěj Zelinka.

Veškeré důležité informace bude město nadále zveřejňovat na webu, Facebooku a městským rozhlasem.