Mezi vytipovanými lokalitami je ulice Sládkova, která se nachází v sídlišti u Botany. Tam už parkovací plocha je, nicméně díky svažitému terénu by bylo technicky možné vybudovat další nadzemní parkovací podlaží. Další možnou lokalitou je pak prostor zpevněné plochy v ulici Smetanova naproti knihovně.

Město vyzvalo občany, které idea s předplaceným parkováním zaujala, k vyplnění dotazníku, který se nachází na jeho webových stránkách.