„Někteří řidiči nechávají auta stát kde se jim zamane. Třeba i na trávě a na chodnících. Situace bývá špatná tak po třetí hodině odpoledne, kdy se lidé začnou vracet ze zaměstnání,“ potvrzuje obyvatelka sídliště Kamila Nováková.

Město se snaží najít řešení, jak situaci alespoň částečně zlepšit. Jednou z alternativ by mohlo být i podle starosty Skutče Pavla Bezděka vybudování jednopatrového parkovacího domu, kde by se nabízela možnost předplaceného parkování. Mezi vytipovanými lokalitami je ulice Sládkova ve zmiňovaném sídlišti. Konkrétně místo vedle domu čísla popisného 850, kde už parkovací plocha je, nicméně díky svažitému terénu by bylo technicky možné vybudovat další nadzemní parkovací podlaží. Další možnou lokalitu pak představuje prostor zpevněné plochy blíže centra města ve Smetanově ulici naproti knihovně. „Nyní jsme veřejnost oslovili anketou, abychom vůbec zjistili, jak se lidé na možnost předplaceného parkování dívají,“ uvedl starosta Pavel Bezděk, podle kterého město zvažuje i další možnosti. Návrh nových parkovacích míst prý existuje například i ve vazbě na projekt regenerace vnitrobloku v ulici ČSA.

Podle několika včera oslovených lidí se úvahy vedení skutečské radnice ubírají správným směrem. Zazněla ale také obava, že například v oblasti sídliště ve Sládkově ulici by na budování parkovacích míst doplatila stávající veřejná zeleň. „Té by mně bylo docela líto,“ řekla například Marcela Nešetřilová.