Skutečští sice úředně hovoří o rekonstrukci vysloužilého objektu, neboť adresa nové zbrojnice zůstane i po stěhování stejná, avšak skutečností je, že na místě vysloužilé zbrojnice vyroste po demolici zcela nová stavba. 

„Ve staré zbrojnici jsme sídlili v nevyhovujících malých prostorech, ve vlhkých a plesnivých zdech a s nevyhovujícím sociálním zázemím,“ vysvětluje velitel výjezdové jednotky Milan Pešek. Hasiči teď naleznou po dobu demolice a stavby náhradní zázemí v jednom z objektů v Heydukově ulici. Tam také budou probíhat pravidelné schůzky a budou zde rozdělovány služby. Zásahová technika však najde své stanoviště v objektu čistírny odpadních vod. „Domnívám se, že tak dojde k prodlouží zásahové doby o minutu nebo o dvě,“ doplnil velitel jednotky. 

Podle starosty města Pavla Bezděka bude rekonstrukce zbrojnice jednou z největších skutečských investic v letošním roce. „Smlouva o dílo byla podepsána v závěru srpna. Celkové náklady budou činit asi 22 milionů a 300 tisíc korun,“ uvedl starosta Pavel Bezděk, podle kterého již velký kus práce odvedli sami skutečští hasiči, kteří již přes dva měsíce vyklízejí prostory zbrojnice.

Před předáním staveniště byla také demontována siréna, takže během rekonstrukce zůstane v provozu jen siréna na tribuně ve sportovním areálu.