„Uvedenou etapou s konečnou platností vyřešíme naši povinnost odkanalizovat všechny části Skutče do konce příštího roku,“ uvádí skutečský starosta Pavel Novotný. Městská část Lázně bude podle jeho slov odkanalizována ještě v letošním roce, v městské části Bílý Kopeček pak bude dílo dokončeno v roce následujícím. „V současné době je vypisováno výběrové řízení na stavebního dodavatele uvedené investice,“ dodává starosta.

K odvádění a čištění odpadních vod se zavázala Česká republika při vstupu do Evropské unie. Závazek se týká všech obcí, ve kterých žijí více než dvě tisícovky obyvatel. Uvedené aglomerace jsou povinny do konce roku 2010 zajistit kompletní odkanalizování a čištění odpadních vod.