Podle slov starosty jsou skutečští hasiči velmi dobře vybavení a zatím není potřeba pořizovat nové vozy. „Máme tu mimo jiného také vysokotlaký hasící vůz, který jsme koupili na zhruba šest milionů, přičemž jsme podstatnou částku museli dávat ze svého a máme tu i devítikubíkovou hasící cisternu. Ta už je nadstandardní, ale držíme si ji, kdyby někde hořel les. V nedávné době jsme také pořizovali nový dopravní vůz, na jehož vestavbu přispěje právě kraj. Hasiči v něm vozí spoustu těžkých a důležitých věcí, které musí být upevněné, aby při jízdě neohrožovaly bezpečnost, proto je vestavba potřebná," doplňuje Pavel Novotný.

Skutečští hasiči jsou podle starosty jedni z nejlépe fungujících a také nejvytíženějších jednotek v celém pardubickém kraji. Kromě denních výjezdů se také podíleli na odstraňování škod při letošních povodních. „Nemám z toho špatný pocit, že by u nás byli hasiči Popelkou. Město Skuteč bylo také oceněno za příkladnou spolupráci s hasičským sborem," dodává starosta.

LUKÁŠ VANÍČEK