„K tomuto rozhodnutí došlo vedení měst Proseč a Skuteč, protože se nepodařilo naleznout shodu nad potřebami jednotlivých měst a budoucím financováním činnosti městské policie. Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy již schválily zastupitelstva obou měst,“ uvedl prosečský starosta Jan Macháček a pokračuje:

HLÍDKOVAT BUDOU POLICISTÉ

„Bezpečnost občanů a jejich majetku byla a je stále naší prioritou, ale při stávající spolupráci by na rok 2018 muselo město Proseč vyčlenit ve svém rozpočtu částku 1,2 milionů Kč a to je vzhledem k připravovaným investicím našeho města příliš vysoká cena.“

O bezpečí prosečských obyvatel se bude od nového roku starat pouze republiková policie, s níž je vedení města spokojeno. „Působení Policie ČR z obvodního oddělení Skuteč je schopno rychle a vstřícně reagovat na požadavky samosprávy a našich občanů,“ poznamenává Jan Macháček.

TŘÍMĚSÍČNÍ PROVOZ

Od 1. ledna bude Městská policie Skuteč působit pouze ve Skutči a Luži a jejich místních částí.

„Prozatím bude zachován stav strážníků v počtu pěti; jednomu městskému strážníkovi, který měl smlouvu na dobu určitou, nebyla tato prodloužena. V tomto režimu bude odslouženo týdně cca 75 hodin, z toho 60 hodin v denních službách a cca 15 v nočních. Pro Luži to bude cca 24 hodin v denních službách, noční by se upravovaly podle potřeby. Po třech měsících bude tento systém vyhodnocen a domluví se další postup,“ uvedl skutečský starosta Pavel Bezděk.

VANDALOVÉ ŘÁDILI

Před pěti lety se Skuteč, Proseč a Luže potýkaly s nárůstem kriminality a vandalismu. Republiková policie neměla dostatek mužů v uniformách, aby včas a adekvátně reagovala na všechny požadavky ze strany obyvatel i vedení jednotlivých radnic.

Proto se trojice měst dohodla na spolupráci a již fungující Městská policie Skuteč nabrala nové členy a strážníci začali od roku 2013 hlídkovat na území Luže, Skutče i Proseče, přičemž ty se podílely na jejich financování.

„Proseč každoročně vyhodnocovala rentabilitu, náklady a přínosy tohoto společného projektu. V roce 2016 jsme došli k závěru, že rozsah služeb a množství úkonů není adekvátní,“ dodává Jan Macháček.