V prvních dvou dnech tohoto týdne se hladina vody v této přehradě dokonce zvedla o pět centimetrů, avšak pak tu začalo vody opět ubývat. V součtu posledního týdne tak hladina vody v Sečské přehradě klesla zhruba o dalších dvacet centimetrů.

K dílčí stagnaci hladiny došlo počátkem týdne také na Hamerské přehradě, která se nachází na horním toku řeky Chrudimky, avšak v součtu uplynulého týdne došlo i zde k dalšímu několikacentimetrovému snížení vodní hladiny. Nejvíce zaplněná aktuálně zůstává Křižanovická přehrada, která zároveň slouží i jako významný zdroj pitné vody. Oproti celkovému objemu vody v Sečské přehradě je však tato nádrž výrazně menší.

Pařížovská přehrada na řece Doubravě zůstává dál v podstatě prázdná a hladina zde jen minimálně přesahuje úroveň stálého nadržení. Z přehrady přitom odtéká jen naprosté minimum vody, konkrétně 0,2 krychlového metru za sekundu.