„Rekonstrukce pokračuje budováním cest. Nyní přímo u zámku, kde jsou zakládány cesty dle dochovaných leteckých snímků a fotografií. Poté bude následovat budování zavlažovacího systému a na závěr samotná zahradní úprava se záhony a keři,“ uvedl kastelán Jaroslav Bušta. Rozsáhlá obnova parku je spojená s jeho návratem k původní historické podobě. Kromě podstatných zásahů dojde i na drobnosti. Do areálu se tak například vrátí pávi.