Fasádu západního a severního křídla teď kryje lešení. „Otloukají se nesoudržné vrstvy omítek a probíhá oprava oken, při níž se dožilé prvky mění za repliky a ty ostatní se rekonstruují. Přitom se vše dokumentuje a dělají se průzkumy, abychom si upřesnili stavební vývoj celé budovy. Rekonstrukce totiž nabízí jedinečnou šanci, kdy se můžeme podívat i pod omítku. Vidíme tak složení zdiva i jednotlivé stavební etapy, čímž se v čase vracíme do 18. století, kdy vznikalo západní křídlo,“ vysvětluje kastelán zámku Jaroslav Bušta. 

Po otlučení omítkových vrstev bude povrch fasády zapraven a do prostoru kolem oken se vrátí ozdobné pásy, šambrány, jež byly odsekány v 80. letech minulého století. Pak budou stěny opatřeny novým štukem a nakonec budou natřeny novým nátěrem.

„Ohledně barevnosti si nechceme vymýšlet něco, co tu nikdy nebylo. To se právě stalo na konci osmdesátých let, kdy byl dům kompletně natřen na bílo, aniž by předtím kdykoliv bílý byl. Totéž platí i pro čokoládově hnědou barvu, která byla použita na dřevěné prvky. Návrat k původnímu stavu znamená, že dřevěné prvky budou mít po rekonstrukci barvu světle hnědou a fasáda bude okrová. Teď ještě vybíráme nejvhodnější odstín,“ pokračuje kastelán.

Rekonstrukce zámku poběží i v zimě, to se ale práce přesunou do vnitřních prostor, kde se teď provádějí příslušné průzkumy.

Dělníky lze nyní zastihnout i při závěrečných pracích na rekonstrukci skleníků a zámeckého zázemí a rovněž tak při práci v zámeckém parku, který však zatím zůstává plně přístupný. V současnosti se očišťují ohradní zdi a venkovní oplocení s pískovcovými sloupy.

„Letos nebude pohyb návštěvníků omezen. To se stane až zjara příštího roku, kdy se lešení kolem zámku začne přesouvat po dalších jednotlivých fasádách,“ uzavřel kastelán Jaroslav Bušta.