Jak informoval kastelán zámku Jaroslav Bušta, přes zimu došlo k další úpravě a rehabilitaci interiérů zámku. Byla rovněž vytapetována knížecí ložnice a lovecký pokoj, který připomene africké výpravy knížete Auersperga a jeho rodinných příslušníků. "Archivní průzkum nám pomohl navrátit opět další části zámku jeho původní předválečnou podobu. Dokonce se nám podařilo získat i další kusy mobiliáře odvezené ze Slatiňan po roce 1945," řekl kastelán a doplnil, že nově je pro návštěvníky v areálu otevřena kavárna v přízemí domu čp 30, což je bývalé ředitelství knížecích velkostatků s restaurovanou stropní výmalbou.

"Rádi bychom začali s rekonstrukcí nadzemní spojovací chodby do kostela, zprovozněním zámecké kuchyně, restaurováním sochy Thesea v zahradě a dalšími úpravami. Dokončit by se mělo restaurování barokních skříní a truhel, pohovky, křesel, hodin, sádrové sošky koně, obrazů, lustrů, látkového přehozu na sedlo a papírových grafik," upřesnil Jaroslav Bušta.

Hlavní návštěvnická sezóna začala velikonočními prohlídkami a jarmarkem. V sobotu se na poloplace zámeckého parku a kolbišti Národního hřebčína budou konat závody spřežení.

A v plánu jsou i tradiční akce, jako například kastelánské prohlídky Pokrok nezastavíš, při kterých Jaroslav Bušta zavede návštěvníky i do běžně nepřístupných prostor.

Už nejen drobnosti, ale v nově otevřené hale jsou k uložení i koupi nadrozměrné věci, které mohou ještě posloužit.
V chrudimském sběrném dvoře už mají i nábytek. Maximálně za dvě stovky

Počítá se i s hranými prohlídkami, které v podání divadelního spolku Acord, z.s. představí poutavou formou členy rodiny knížete Františka Josefa z Auerspergu.

Akce na zámku Slatiňany:

Prohlídky zámku s jarní výzdobou z dílny zámeckých zahradníků v bohatě zařízených zámeckých interiérech

6. 4. – Závody spřežení na poloplace zámeckého parku a kolbišti Národního hřebčína

21. 4. – Kastelánské prohlídky Pokrok nezastavíš – Mimořádná prohlídka netradičních i běžně nepřístupných prostorů zámku v doprovodu kastelána.

18. 5. – Slatiňanské pozastavení

19. 5. a 26. 5. – Hrané prohlídky pro rodiny s dětmi – Knížecí rodina Auerspergů v podání divadelního spolku Acord, z.s. představí poutavou formou členy rodiny knížete Františka Josefa z Auerspergu, jejich každodenní radosti i strasti, které společně zažívali během života na slatiňanském zámku.

2. 6. – Rodinné odpoledne v zámecké zahradě – Odpoledne plné her a dobové zábavy pro rodiny s dětmi v zámecké zahradě.

7.-9. 6. – Hudební festival – II. ročník benefičního Hudebního festivalu Slatiňany na nádvoří zámku, kde během tří koncertů vystoupí Gabriela Beňačková a Jakub Pustina, dechové trio El GonzAles a Jiří Jablůnka a také Symfonický orchestr pardubické konzervatoře a sólisté: Jan Kotal a Anna Stránská.

8. – 9. 6. – Víkend otevřených zahrad – Komentované exkurze zámeckou zahradou i běžně nepřístupných míst zásobní zahrady.

16. 6. a 23. 6. – Hrané prohlídky pro rodiny s dětmi – Knížecí rodina Auerspergů v podání divadelního spolku Acord, z.s. představí poutavou formou členy rodiny knížete Františka Josefa z Auerspergu, jejich každodenní radosti i strasti, které společně zažívali během života na slatiňanském zámku.

25. 6. – 7. pádů Honzy Dědka - 100 minut nepřerušené zábavy ve společnosti hvězdných hostů pod taktovkou jedinečného moderátora, který dokáže navodit bezprostřední atmosféru.

27. 7. – Zámecká noc – Procházka zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů, lamp a svíček, které si návštěvníci projdou bez průvodce vlastním tempem. Nasvícena bude také zámecká zahrada.

11. 8. – Dámský den

24. 8. – Hradozámecká noc – Večerní prohlídky zámeckých interiérů v rámci oblíbené kulturní akce pořádané Národním památkovým ústavem.

30. 8. – Bílá paní na vdávání – Divadelní komedie v zámecké zahradě s Filipem Blažkem, Danielou Šinkorovou v hlavních rolích.

22. 9. – Kastelánské prohlídky Pokrok nezastavíš k Dnům evropského dědictví – Mimořádná prohlídka netradičních i běžně nepřístupných prostorů zámku v doprovodu kastelána.

Advent na zámku – Prohlídka zámku v adventním čase, během které se návštěvníci podívají do zámecké kuchyně, hostinských a společenských prostor zámku a prožijí Štědrý den a Štědrý večer tak, jak jej zažila v roce 1901 rodina Františka Josefa z Auerspergu.

7.12. – Vánoční jarmark u kostela

www.zamek-slatinany.cz www.facebook.com/zamek.slatinany www.instagram.com/zamekslatinany