Z certifikátu neziskové společnosti Asekol například vyplývá, že Slatiňanští svým loňským tříděním uspořili 116,31 MWh elektřiny, 4 879,81 litrů ropy, 532,52 krychlových metrů vody a 5,25 tun prvotních surovin. Navíc snížili celkové emise skleníkových plynů o zplodiny odpovídající 26,88 tunám oxidu uhličitého a snížili rovněž produkci nebezpečných odpadů o celkových 104,33 tuny.

Jistou potíž ale zaznamenává radnice města na návsi u rybníka pod topolem v Kunčí. „Místo není určeno k odkládání zelených kompostovatelných odpadů ze soukromých zahrad a jiných soukromých nemovitostí, ale slouží k dočasnému odložení posečené trávy z veřejného prostranství, hlavně okolo zastávky a rybníku. Odpad ze soukromých zahrad kompostujte přednostně na své zahradě, případně odvážejte do sběrného dvora u vlakového nádraží," upozorňuje úřednice města Petra Víšková.

(man)