Vybudování zařízení o roční kapacitě do 150 tun přišlo na 1 524 600 Kč. Město samotné zaplatilo jen deset procent této částky a většina nákladů byla kryta příspěvkem EU ve výši 1 295 910 korun (85 %). Zbývajících pět procent tvořil příspěvek Státního fondu životního prostředí.

Slatiňanští budou část vyrobeného kompostu předávat zemědělským podnikům.

Město teď připravuje novou obecně závaznou vyhlášku, kterou by měly být stanoveny krom jiného i všemožné způsoby sběru bioodpadů rostlinného původu. Jedním z návrhů bude zřídit vedle kompostárny ve Škrovádu nezpevněnou plochu k soustřeďování bioodpadů.