Tři čtvrti milionu korun si vyžádala rekonstrukce slepé komunikace vybočující ze Škrovádské ulice a jen kousek odtud byla dokončena i rekonstrukce další bezejmenné ulice za půl milionu korun. Ve výčtu hotových oprav a investic lze pokračovat například zmínkou o zateplení budovy mateřské školy, která si vyžádala 1,5 milionu korun.Město dokončuje i úpravu někdejšího pohřebiště v místní části Kunčí, kde vznikne pietní místo. Nejnákladnější investici však představovalo zbudování kanalizace v místní části Trpišov.

„Kanalizace v Trpišově nás přišla na zhruba 38 milionů,“ upřesňuje starosta města Ivan Jeník.

Radnice nechala provést i podrobnou inventuru a zakreslení všech svítidel veřejného osvětlení. Nové lampy jsou teď ve Slatiňanech osazovány už jen úspornými a dlouhověkými LED svítidly. Nové osvětlení je tak nyní například v Medunově ulici a v Čechově ulici a dál se s ním počítá i pro všechna v budoucnu rekonstruovaná místa. Projektově je tak připravena například lokalita Starého náměstí a úseku od nábřeží až po místní stadion.

S výtahem se žije lépe

Obyvatelům Domova pro seniory začal sloužit nový výtah pořízený nákladem jednoho milionu korun. Ve stejném objektu byla zmodernizována i jedna z koupelen, která je nyní přístupná bezbariérově.

V končícím volebním období město rovněž dokončilo zhruba za půl milionu korun opravu a stabilizaci mostu ve Škrovádu a až na konec místní části Říště byla za 3,5 milionu korun protažena kanalizace. Za dalších zhruba tři čtvrti milionu korun byl opraven rybníček u nádraží a provedeny byly také některé opravy na slatiňanském koupališti. „Kromě zbudování vnitřního chodníku zde byly v letošním roce dokončeny sprchy a posezení s pergolou,“ upřesňuje slatiňanský starosta.

Město nezapomínalo ani na další investice ve svých místních částech. Kromě kanalizace a zbrusu nové vozovky tak mají obyvatelé Trpišova k dispozici i sportovní hřiště s umělým povrchem, jež bylo zbudováno nákladem zhruba čtvrt milionu korun.

Projekt mlýna nespí

Další úkoly před Slatiňanskými teprve stojí, a to bez ohledu na to, kdo povede zdejší radnici v dalších letech. Jedním z takovýchto cílů zřejmě bude dlouho připravovaná rekonstrukce objektu bývalého Kabeláčova mlýna. V nyní nevzhledném a opuštěném objektu by poté měly vzniknou reprezentativní prostory města včetně multifunkčního sálu a kluboven pro místní spolky. Po již vyhodnocené architektonické soutěži teď probíhá podrobná projektová příprava plánované rekonstrukce. ta si pak odhadem vyžádá něco kolem 40 milionů korun. Radnice také dokončuje přípravu projektové dokumentace na odkanalizování místní části Kunčí. Jde o poslední část Slatiňan, která dosud kanalizaci nemá.

Přetížená ulice

Velkým problémem je ve Slatiňanech doprava. Nikoliv ve smyslu dopravní obslužnosti, ta je zde díky železnici i mnoha autobusovým linkám dobrá. Život tu však lidem ztrpčují desetitisíce vozidel, které denně projedou hlavní ulicí T. G. Masaryka. „Mně osobně to trápí nejvíc, jinak se mi ve Slatiňanech žije hezky. Chápu ale, že toto musí řešit stát, protože silnice 1/37 není ve vlastnictví města,“ konstatuje například Zuzana Hanušová.

Našly by se ale i zdánlivě menší nedostatky. „Mně tu třeba chybí obyčejné pískoviště. Na dětském hřišti je pro ty úplně nejmenší snad jen houpací koník. Jinak už nic,“ říká mladá maminka Jana Michálková.

Z pohledu slatiňanského starosty představuje největší dluh chybějící nový územní plán města. „Některé naše rozvojové plochy jsou takto blokovány, protože jsou ve stávajícím územním plánu navrženy jinak. Omezuje to třeba i naše plány ohledně proměny parkování u nádraží,“ uvádí příklad starosta Ivan Jeník.