Nejvyšší částku přitom žádalo samo město. To chce použít 910 tisíc korun na opravu bývalé „Úřadovny“ v Trpišově. V objektu vzniknou dvě moderní bytové jednotky 1+1 a jeden dvoupokojový byt s kuchyňským koutem. O uživatelích těchto bytů už městská rada na základě předložených nabídek rozhodla. „Rozhodujícím hlediskem přitom byla výše nabídnutého předplaceného nájemného,“ vysvětluje tajemník městského úřadu Jiří Hodic.

Příspěvek z fondu žádal i slatiňanský starosta Ivan Jeník. Ten proto, v souladu se zákonem, požádal zastupitele o vyjádření, zda se svou účastí při hlasování nevystavuje do střetu zájmů. Zastupitelé starostu z rozhodování nevyloučili.