V období letních prázdninchtějí Slatiňanští investovat asi dvě stě tisíc korun do zbudování nových cest, laviček a dosázení okrasné zeleně. Navážou tak na práce, během nichž vykáceli v parku nadbytečnou zeleň a osadili na místo fontánku s pitnou vodou.

Na změny se mohou lidé těšit i v okolí Společenského domu. Tady bude nutné odstranit zbytky nepotřebného septiku, zavézt jej materiálem, vyrovnat terén a zajistit zatravnění celého prostoru. Do budoucna počítají Slatiňanští i s výstavbou nového sociálního zařízení. „Moderní veřejné záchodky jsme už zbudovali u parkoviště poblíž hřebčína. Ty nové ale budou muset nějaký čas počkat,“ říká tajemník městského úřadu Jiří Hodic.