Podle představy vedení města by mohly v první etapě vzniknout dva silniční ostrůvky na odbočkách před benzinovou čerpací stanicí i za ní. „Ostrůvky by byly důležitým psychologickým momentem, oznamujícím řidiči, že vjíždí do města,“ uvádí zdejší starosta Ivan Jeník. „Jejich zřízení by také přišlo na podstatně méně peněz. Šlo by jen o zlomek částky potřebné na stavbu křižovatky,“ dodává starosta. „K té by se mohlo přikročit v další etapě. Všechny uvedené úpravy by se pak výborně doplňovaly a věřím, že by společně přinesly požadované zlepšení,“ uzavírá starosta. Předložené studie teď musí posoudit Státní fond dopravní infrastruktury.