Výrazně větší vyjednávací silou nyní disponují zastupitelé zvolení za Koalici pro Chrudim, Svobodné, TOP 09 a Věci veřejné, kteří se podle našich informací spojili do jednotného povolebního bloku a disponují tak již celkem sedmi hlasy.

Tento blok nyní intenzivně vyjednává s vítěznou ČSSD i s druhým nejúspěšnějším seskupením, kterým je SNK–ED dosavadního chrudimského místostarosty Petra Řezníčka.

Pokud se všechna tři uskupení dohodnou, vytlačí ze hry o radnici nejen chrudimskou ODS, ale také Chrudimskou volbu a zástupce KSČM.