Zastupitelé měli hlasovat o dvou podobách vyhlášky. Zatímco první reguluje provoz hracích automatů, druhá je na území Hlinska zakazuje.

Více k tomuto tématu si můžete přečíst ZDE!

Ani jeden z návrhů nakonec hlasováním zastupitelů neprošel. V nejbližší době se proto uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva, protože město by vyhlášku rádo schválilo do poloviny prosince letošního roku. Hlasovat už se bude pouze o některé z regulačních variant, úplný zákaz byl ve středečním hlasování zastupitelů zamítnut.

21:19 - Křivanová: "Dostali jsme se do situace, před kterou jsem na začátku varovala. že to bude řešení patové. Proto jsem chtěla pauzu. Buď půjdeme od toho, nebo je varianta, že se může zastupitelstvo usnést na tom, že politické strany stanoví jednoho zástupce a dochází k dalšímu jednání. O tom se bude hlasovat."

21:16 -  Poslední varianta - původně navrhovaná vyhláška regulující místa a čas.

Nastává hlasování:

pro je 8, proti 10, zdrželi se dva.

21:15 -  Další hlasování - jde o variantu se změnou navrhovanou místostarostou Šotolou: 

zdrželi se 4, pro 5, proti 11.

21:10 - "Časové omezení platí i v Chrudimi - je nám blíž," říká starostka.

Opět se čte vyhláška.

21:08 - Tímto se tato varianta schválila. Posouváme se k variantě časové. Tomu předchází protinávrh starosty.

A hlasování se opakuje. 4 se zdrželi, pro je 10, šest je proti. Neschváleno.

21:03 - Hlasování o obecně závazné vyhlášce, která stanoví vyhrazená místa, na kterých lze loterii a hry provozovat. Vše je nutné opět přečíst.

Pro tuto variantu je devět zastupitelů, zdrželi se tři včetně starostky, proti je šest zastupitelů.

21:00 - Hrozí, že vyhláška se bude muset se změnou přečíst znovu.

Ale nyní se diskutuje o tom, že se nejprve bude hlasovat o návrhu regulující místa, nikoliv čas, kde místostarosta navrhuje změnu.

20:58 - Pavel Šotola: "Chci se vyjádřit k té vyhlášce, která má vymezení časové. Ve všední dny ne - čtvrtek a v pátek a sobotu. Pokud to má mít význam a chceme, aby tam nechodila mládež - navrhuji posunout 10 hodinu dopolední na odpoledne. Je to regulace."

"Do osmnácti se do heren nesmí," volají provozovatelé na místostarostu.

20:51 - Na řadu přichází hlasování o zákazu provozu loterií a her:

Čtyři hlasy pro, třináct proti zákazu. Tři se zdrželi.

20:50 - Opět se hovoří o referendu. Ale podle zákona to nelze, aby se lidé vyjadřovali k otázce regulace nebo zákazu. Muselo by jít o jednoznačnou otázku.

20:48 - Nikdo už nediskutuje. Dochází k hlasování o třech návrzích. Nejprve o zákazu, když bude vyhláška přijata, končí se. Když ne, jsou dvě vyhlášky regulační - starostka v tom případě navrhuje krátkou technickou pauzu.

20:36 - Zastupitelka Eva Konývková: "Když má někdo v rodině gamblera, nezabrání žádný zákaz. Každý závislý ti to prostředí najde jinde."

Místostarosta Šotola: "Člověk a jeho důstojnost je přednější než příjmy z hazardu. A přál bych si, aby to tady většina lidí takto vnímala. Stejně jako já."

20:33 - Zástupce asociace heren: "Chci k té deklaraci říct- naše sdružení ho zrealizovalo v několika městech, tam to funguje. Vezměte do úvahy, že jsem požádal místní podnikatele, aby ukázali své tváře a řekli jména, ať je občané Hlinska kontrolují.

Nezazněla tu jediná statistika, kolik je v republice gamblerů. MUDr. Nešpor řekl v televizi, že to jsou dvě procenta mužské populace. V Hlinsku bychom se tak dostali k 60 občanům."

20:31 - Další provozovatel: "Nainvestovali jsme do provozoven a vy to chcete měnit. Omezíme to, že někdo pojede do jiných měst. Schválili jste vyhlášku o čistotě města a nepití alkoholu. A jak to vypadá? Bezdomovci chlastají na veřejnosti, napadají lidi a děti… Takhle přesně dopadnou černé herny v případě zákazu!"

Zvedá se zástupce asociace heren, chce jednu větu říci, ale starostka ho musí umlčet - on nesplňuje podmínky jednacího řádu.

Zastupitelé dvanácti hlasy udělují souhlas s tím, aby promluvil.

20:27 - Starostka: "Nechci být v roli vyvrhele, ale každý z nás má občanku, jsme zodpovědní sami za sebe. Nechci přijímat odpovědnost za toho, kdo gamblerství propadne. Do závislosti spadla i má kamarádka. Ale říkám, jsem bytostně přesvědčená, že absolutní zákaz tyto problémy neřeší."

Pavel Šotola: "Iluze, že nejsme zodpovědní, je absolutní nesmysl. Tím, že máme ze zákona kompetenci s tím, něco dělat, je odpovědnost na nás."

Starostka: "Já ji necítím, myslete si, že jsem amorální."

20:22 - Dr. Malá, psychiatrička, vysvětluje škodlivost závislostí. "Největší svinstvo je hazard."

Marta Jehličková: "Pane Beránku, proti vám nic nemám, podnikatele podporuji. Mí synové chodii na fotbal, ale přišli s čistými kopačkami domů, protože si nezahráli. Nebyli jsme vlivní rodiče. Ve Vítanově si už syn zahrál. Je vidět, že v Hlinsku jde ve sportu o peníze."

"Jsem proti automatům ve městě", říká rozhořčená Marta Jehličková.

20:19 - Radek Latislav: "Nikdy tady takováto diskuze nebyla. Zabývejte se otázkou, zvolte lidové referendum. Nejste schopni sami tuto věc vyřešit, vše je moc vyostřené. Chodím na zastupitelstva deset let a toto nepamatuji."

Hovoří se o tom, do kdy musí být případná vyhláška schválena. Do poloviny prosince.

20:12 - Lékařka čte příběh gamblera. Lidé reptají, že v roce 1987, o kterém hovoří, nebyli gambleři. 

Provozovatel herny: "Vy jste doktorka? Z Hlinska? Máte pacienty gamblery? V tom případě mi řekněte, co budete dělat až bude zákaz heren? Hovoříte o tom, že byli gambleři v roce 1987? To nebyli!

Zakažte masny, zakažte cukrárny, lidi jsou tlustý! Těžce jsem finančně poškozen. Pane Jírů, máte ve hře 25 pracovních míst. A na facebooku nás zazýváte bandou.

Zastupitelé, nedělejte chyby, nepokračujte v nich."

20:09 - Mluví provozovatel herny, který zdůrazňuje, že herna byla kdysi kavárnou, do které nikdo nechodil a vznikla mu finanční ztráta. Teď v herně je vše v pořádku a námitka o špinavých hráčích a zakouřených prostorách je špatná a nepravdivá.

Lékařka v červené bundě, která pracuje se závislými - hovoří o lidech v exekuci, bez práce.

20:05 - Zastupitelka Jana Nadrchalová: "Navštívila mne spousta lidí. Jeden podnikatel na mne dělal nátlak a vyhrožoval. To mne přesvědčilo o tom, že se zde jedná o peníze, nikoliv o lidi."

Jedna divačka navrhuje, aby lidé zvednutím ruky dali najevo svůj názor. To jí starostka vyvrací s tím, že k ní chová hlubokou úctu, ale toto není správný názorový vzorek - obecenstvo tvoří hodně provozovatelů restaurací a heren.

20:03 - Zastupitel Bohdan Němec: "Ať se lidé vyjádří v referendu! A pojďme o tom hlasovat."

Starostka: "Nevím, že by se něco obdobného kde konalo, ale neodmítám hlasování."

19:58 - Místostarosta pokračuje: "Pokud schválíme regulaci, je vidět, že to zastupitelům vyhovuje bez ohledu na veřejnost."

Argumentuje Skutčí nebo Havlíčkovým Brodem, kde hazard zakázali úplně. "Není jiné řešení," říká.

19:56 - Zastupitel Martin Špaček: "Ročně se tu uchlastá spousta lidí, to bych radši zakázal alkohol než cigarety."

Zastupitel Aleš Meloun: "Dvanáct lidí by zrušením heren přišlo o práci. Dostali bychom je do problémů zákazem herny."

Pavel Šotola: "Nemíchejme jablika s hruškami - hovoříme o hazardu, nikolilv o pití a kouření."

19:55 - Starostka: "Ohrazuji se proti tomu, abyste řekl, že máme machinace s lobbingem, když neodsouhlasíme zákaz. Byla bych ráda, kdybyste volil slova, jde o zásadní obvinění."

"To je na trestní oznámení", komentuje slova muž z obecenstva.

Zastupitel Chlada: "Ohrazuji se také."

19:54 - Je horko, lidé dostávají vodu.

19:52 - Pavel Šotola: "Nevím, proč právě při této důležité věci, jako je hazard, je omezeno hlasování. Myslím, že to některým vyhovuje."

19:44 - Zastupitel Tomáš Jírů: "V Hlinsku jsme neměli takové téma dlouho. Uvědomme si, co projednáváme. To je celosvětový fenomén a v ČR to nabylo obludných rozměrů - ty firmy si dělají, co chtějí, je to hazardní mafie."

Dvě minuty!" volá Robert Vokáč, nicméně Jírů čte dál. Zřejmě využívá čtyř minut daných na "hlavu".

"Deset vteřin", upozorňuje Vokáč. Následuje jeho Stop!

"To je hnusný," namítá žena z davu.

"Si to odhlasovali, ne?" odpovídá muž v zeleném tričku.

Tomáš Jírů pokračuje dál.

19:42 - Padá návrh omezit možnost vyjádřit se na dvakrát a časově to omezit na dvě minuty. Šestnáct zastupitelů je pro, čtyři proti.

Ing. Robert Vokáč bude časoměřič…

19:40 - Radek Chlada: "Neslyšeli jsme čísla, kolika rodin a jejich tragédií se automaty týkají. Ale já říkám, že ty peníze, které městu jdou, mohou posloužit 1800 sportovců."

19:39 - Padá návrh, aby měl každý časový prostor k vyjádření.

Pavel Šotola to odmítá.

Stále padají návrhy o hlasování.

19:38 - Vzniká rozhovor zastupitelů Chlady a Ptáčka: Ptáček se ptá, zda mu stačí tragédie jedné rodiny nebo jich chce víc. Tajemnice Grossová je napomíná, ať hovoří k věci.

19:31 - Zastupitel Petr Ptáček se ptá, zda tady zlegalizujeme i drogy. "Byl jsem zvolen do zastupitelstva, abych bránil dobro občanů. Ale já nemám pocit, že jde o dobro."

Ptáček hovoří o rozpadech rodin, ptá se, co je vlastně dobro občanů."Kolik rodin musí skončit na psychiatrii, kolik lidí skončí v záhubě?"

"Mrzí mne, že nevidíme konkrétní tragédie lidí."

19:30 - Zastupitel Radek Chlada: "Můžeme někomu zakázat pít alkohol, kouřit a podobně? Toho jsme si zažili dost, nechtěl bych se do té doby vrátit. Chci říci, že není pravda, že nikdo z toho nic nemá. 2,7 milionů korun, které město získává, mohou být investovány do volnočasových projektů, prevence. Myslím, že by mládež, sport, kultura mohly z toho žít. Ačkoliv je to nemravné - myslím tím automaty - ale kdo chce hrát, najde si cestu. Není možné to zakázat. Čistě selským rozumem bychom si podřízli větev."

19:26 - Starostka: "Lidé si najdou podle mého názoru náhradu, to je můj názor, proč jsem pro regulaci."

19:22  - Starostka: "Dovolím si zareagovat. Znovu opakuji, co bylo původním cílem vyhlášky - zamezit tomu, aby se v Hlinsku rozmohl nekontrolovatelný výskyt automatů. Naše město není město heren."

Vyjmenovává provozovny - odškrtává restaurace a herny. Heren napočítala pět. Ty jsou podle ní spojeny s provozem. V Hlinsku je čtyřicet hospod, ty ostatní nemají zájem na tom, že by si automaty zřizovaly

19:15 - Šotola kontruje: "Neznám nikoho, kdo by zbohatl z automatů. Vítěze má hra jen jednoho - provozovatele.

Nefunguje to, že naházíte šestnáct milionů a dostanete deset, abyste je zpátky nenaházeli do automatů. Utratíte je opět," tvrdí Šotola, jehož slova vzbuzují nesouhlasné mručení ze zadních řad, do kterých zasedli provozovatelé heren a restaurací.

Šotola: "Pánové, jak se vám sníží počet návštěvníků, když sundáte cedule z fasád a budete mít kamery v provozovnách? Nemyslím si, že by se něco změnilo, Všichni vědí, kde ty bedny jsou, trefí tam. Těm lidem nebude vadit, že chybí reklama a sleduje je kamera. Všechna opatření, která navrhuje deklarace, nemají vliv na jednotlivce a jeho vztah k hazardu.

Nezlobte se, ale ty dvě vyhlášky nejsou žádná regulace. Jedinou provozovnu jsme nevyškrtli, jen jedna se odhlásila sama.Víceméně upravujeme herní prostředí a fasádu baráků, nic víc. Vlk se nažere a koza zůstane celá. 

Je tu obrovská hazardní lobby. Je to věc, která slouží jednotlivcům na úkor ostatních. My jsme tu proto, abychom chránili zájmy občanů a nikoliv těch, kteří mají na hazardu prospěch. Komu tím prospějeme?

Pomůže to jednotlivcům, rodinám, podnikatelům v Hlinsku? Nevidím důvod, proč bychom tady to zař ízení měli mít. Jediná možnost je, toto zlo zakázat."

19:09 - Místostarosta Šotola pokračuje: "Gamblerství škodí v tom, že utratí peníze, které by měly směřovat někam jinam."

Starostka Křivanová: "Ale co se týče roku 2011, jediným adekvátním údajem, které známe, jsou výherní hrací přístroje. Na VHP bylo vsazeno 16 mil, vyplaceno 10 mil, tržba 5 milionů, z toho je výtěžek pro město ze všech přístrojů 250 tisíc korun."

Zpochybňuje tak cifry, které zazněly z úst Pavla Šotoly. "Ale nechci to zlehčovat", říká.

19:03 - Místostarosta Pavel Šotola: "Cituji materiál, který jsme brali jako rada na vědomí a doporučovali zastupitelstvu. Důvody - patologické hráčství je nemoc, závislost na automatech lze léčit obtížně, hůře než u tvrdých drog. Prevence ze strany státu jsou nulové.

Základem hry je, že se v ní lze zdokonalovat, učit se. Ale automat nelze obehrát. Pojem výherní hrací přístroj je zavádějící. Dříve, než si to člověk uvědomí, je závislý.

Gamblerství vede k rozpadu rodin. Závislí lidé neváhají přistoupit ke krádežím, loupežím, v krajním případě k vraždě.

Vezmeme li v úvahu peníze, které lidé vložili do automatů a výherních hracích automatů, dostaneme se 48 milionů.

Na počet obyvatel jde o neuvěřitelnou částku, která mohla být investována jinam."

19:00 - Starostka: "Ona ta vyhláška má účinnost - ta zakazující je od 1. 1. 2013. Regulovat lze ze dne na den, ale v tomto případě to nelze kvůli organizačním věcem.

18:59 -  Starostka vyjmenovala body, ve kterých má město právo regulovat loterie a jiné hry - jsou to VHP, rulety, videoterminály, sázkové automaty a hry - karty, ruleta apod. Ale Tip Sport město regulovat nemůže. Sportovní sázky město nemůže regulovat.

Němec: "Názor mám, ale chci říct, že čím méně budeme regulovat, tím asi lépe. Pro zrušení nejsem."

18:53 - Starostka představuje všechny návrhy vyhlášky.

 Zastupitel Němec: "Rád bych věděl, zda to toho spadají Sazka, Sportka…"

Starostka: "Určité druhy loterií jsou vyjmenovány v návrhu." Poté čte jednotlivé body.

18:34 - Zastupitelé schvalují i dopis i provozovatelen heren a restaurací v Hlinsku včetně návrhu deklarace

Je vyhlášena krátká přestávka. V zasedací místnosti je teplo a vydýcháno.

18:32 -Starostka: "Dovoluji si vás upozornit - pokud budete vystupovat, zřetelně se prosím představte kvůli zápisu z dnešního jednání."

Aby se splnila zákonná povinnost, je třeba, aby zastupitelé vzali na vědomí petici občanů Hlinska a okolí s názvem "Proti automatům a hazardu!.

Všemi hlasy schváleno.

18:26 - Ještě před diskuzí představuje starostka návrh vyhlášky, která hovoří o zkušenosti měst a regulační opatření tam jsou. Jde o model Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi.

18:25 - ZastupitelÉ škrtají v soupise restauraci U Karla, jejíž provozovatel po skončení období, kdy skončí jeho nájem, nemá o další prodloužení zájem a automat už tam nechce.

18:23 - Sociálně zdravotní komise - usnesla se na tom, že je nutné zrušit non stop provozovny a zvýšit dozor policie. Úplný zákaz odmítla.

18:19 - To jsou všechny dokumenty, které vedení radnice obdrželo.

"Těmito záležitostmi se zabývaly i komise rady města Hlinska," řekla starostka.

Komise pro rodinu, vzdělávání a volnočasové aktivity - proběhla otevřená diskuze. Pro ponechání současného stavu nebyl nikdo. Pro regulaci se vyslovili 4 členové komise, pro úplný zákaz 7 členů komise.

Kvůli závažnosti by mělo být vypsáno referendum, řekli členové komise.

18:15 - Starostka řekla, že obdržela dopis a teď z něj čte. V dopise stojí, že provozovatelé sami navrhují autoregulační opatření a že jednají odpovědně.

Starostka čte o zákazu světelných reklam, vstupu mladistvých a agresivních, kamerovém systému.

18:09 - Starostka: "Dvě hodiny před jednáním nám byla doručena další část petičních archů." Počet podpisů 65 - tyto dodatečné listy byly nashromážděny v posledních dnech. 

18:08 - Petice je pro plošný zákaz. Trvala deset dní. Na Facebooku bylo pozváno kolem 1600 účastníků, pospořilo ji kolem 400 lidí. 630 lidí se podepsalo na petičních arších, kterých bylo ve městě třiapadesát.

"Doufáme, že se rozhodnete pro zákaz," uzavírají autoři petice.

18:05 - "Dovoluji si vás seznámit s peticí občanů města Hlinska a okolí a průvodním dopisem, které zastupitelstvo vezme na vědomí. Byli jsme požádáni o přečtení textu petice, kterou jsme obdrželi," pokračuje starostka. Poté čte zmíněnou petici.

Autoři vycházejí z psychiatrických poznatků a osobních zkušeností. Hovoří o dluhové pasti, zlu, rozvrácení rodin. 

Začínají první námitky v zadní řadě.

Gamblerství podle petice způsobuje utrpení, má dopad na rodiny a děti.

17:59 - Na pořad přichází regulace hazardu v Hlinsku! Hovoří starostka Magda Křivanová. "Už před prázdninami se zastupitelé seznamovali s materiály. Opravdu jsme se vám snažili poskytnout materiály z více pohledů," řekla zastupitelům. 

"Město ztratilo možnost ovlivňovat terminály, v jeho kompetenci zůstaly jen výherní přístroje. Stále se hromadí žádosti o povolení terminálů, rozhodli jsme o regulačním opatření, jež by zabránilo nekontrolovatelnému šíření heren. O kasinech nehovořím, v tuto chvíli nikdo zájem nemá a neměl."

Zastupitelé měli na toto téma seminář, dostali tři návrhy.

17:58 - Návrh na vydní obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za veřejné prostranství - jde o formalitu. Místostarosta Pavel Šotola: "Jde o volně přístupné pozemky, které jsme dostali do vlastnictví a je třeba je zrevidovat a zanést do vyhlášky." 

Starostka otevírá rozpravu. Nikdo nemá připomínku. Zastupitelstvo odsouhlasuje

17:56 -  Zastupitelstvo schválilo dotaci na válečné hroby.

17:50 - Další bod - změna územního plánu. Jde o pozemky na Ratajích.

17:49 - Návrh schválen, počet zastupitelů vzrostl na 20.

17:47 - Tajemnice Soňa Grossová hovoří o centru denních služeb, které by se mohlo převést pod DS Drachtinka, přispěvkovou organizaci města Hlinska. "Slibujeme si od toho zefektivnění služeb, finanční úspory," řekla mimo jiné.

Tajemnice ještě vysvětluje: Město musí zaregistrovanou službu centra denních služeb zrušit a požádat Pardubický kraj, aby přešla pod DS Drachtinku. Stejný model byl s pečovatelskou službou.

17:43 - Dalším bodem je dodatek ke zřizovací listině DS Drachtinka. Jde o úpravu - zařazení pozemků, na kterých byly zřízeny zahrady
Schváleno.

17:40 - Návrh o prominutí pohledávek a odepsání pohledávek. Uskutečnil se již seminář. Tři pohledávky existují - 70 tisíc, 60 tisíc a 55 tisíc korun. "Tyto pohledávky nám zkreslují rozpočet, jsou nevymahatelné," řekla starostka Magda Křivanová. Jde o pohledávky z let 1996 - 99. Usnesení přijato.

17:38 - Příspěvek v oblasti školství se zvyšuje o 22 tisíc korun, kultury o 80 tisíc korun, sociální oblast 65 tisíc.

17:37  - Diskuze k rozpočtu města se nekoná, nikdo ze zastupitelů ani občanů nemá připomínky. Zastupitelstvo tak schvaluje změnu rozpočtu města Hlinska.

17:25 - Slova se ujal místostarosta Pavel Šotola. Předkládá prodej pozemku - stavební parcely.

17:24 - Zpráva finančního výboru odsouhlasena.

17:23 - Finační výbor doporučuje přispět na endoskopickou soupravu pro nemocnici Chrudim- 500 tisíc korun rozdělených na 200 tisíc dar a zbytek finanční půjčka zbytek -zastupitelstvo to bude schvalovat.

17:21 - Hospodaření města je podle finačního výboru v pořádku. Výbor zároveň doporučuje významně regulovat hazard.

17:17  - Regulace hazardu je až třináctý bod jednání.

17:12 -  Jednání začalo. Zasedací místnost radnice je zcela zaplněná.

V programu zasedání jsou aktuálně zařazeny body:
zajštění výkonu sociální služby v DS Drachtinka
petice občanů proti automatům a hazardům
a vstup do MAS Hlinecko