Účastníky čekalo celkem pět kol, mezi něž patřilo například představení vlastní školy, hledání zemí na slepé mapě nebo vědomostní kvíz o Evropě a Evropské unii. Nad kvalitou prezentací a správností odpovědí dohlížela porota.

Hlavně se neztratit

„Myslím si, že sem přijdou dobře připravení a vědomosti mají dobré, ale nejsou silní třeba v představení školy. Je na nich vidět, že nemají tolik možností mluvit nahlas před takhle vekou skupinou cizích lidí," poznamenává členka poroty a vedoucí třemošnické knihovny Pavla Alvarezová.

„Nejvíc nám dala zabrat prezentace školy. Pracovali jsme na tom tak tři hodiny, zaměřili jsme se na úspěchy školy, účast na soutěžích a tak," přiznávají Tereza Svobodová a Roman Šmídl z osmé třídy ZŠ Třemošnice. Leč i oni si uvědomují, že byť je zeměpis ve školních osnovách tou „odpočinkovou hodinou," jak poznamenává Roman Šmídl, jeho alespoň rámcová znalost je důležitá. „Zeměpis učí proto, abychom se ve světě vyznali a věděli, kde jsme," dodává Tereza Svobodová.

Lákavé ceny

Soutěž jako taková je velmi důležitá i pro samotné organizátorky. Adéla Dostálová a Kamila Marečková, studentky 4. C, letos maturují a právě pořadatelství je jejich maturitním projektem, který bude následně hodnocen.

Podoba soutěže ležela zcela na bedrech studentek, které se rozhodly zachovat představení škol a zbytek si vymyslely a naplánovaly po svém.

„Vítězové pojedou do předvánoční Vídně a letos poprvé dostanou týmy na prvním, druhém a třetím místě pohár," říká za pořadatele Adéla Dostálová, podle níž má výuka zeměpisu též smysl: „My jsme škola cestovního ruchu, tak je pro nás tenhle předmět velmi důležitý," dodává pořadatelka vzápětí.

LUKÁŠ VANÍČEK