Leč pohled do ulice dál hyzdí několik sloupů vrchního drátového vedení, které vadí Miloši Lédlovi, který v ulici bydlí. Za jejich odstranění zahájil kampaň a snaží se komunikovat jak s městem, tak se skupinou ČEZ, která sloupy vlastní.

Jen tak nezmizí

DO DRÁTŮ občas narazí i divoké kachny, které vzlétají z náhonu. Často se zraní a navíc vyhodí pojistky v části ulice.„Snažíme se několikrát do roka jednat se správci a vlastníky inženýrských sítí. Jde nám o to, abychom měli sítě opravené, a to v případě, kdy začneme někde dláždit. Všechny firmy se musí dohodnout na investiční akci v daný termín, kdy my děláme komunikaci a různě se navzájem přizpůsobujeme," vysvětlil vedoucí odboru investic Městského úřadu Chrudim Petr Pecina.

Jak vedoucí investic dále konstatoval, sloupy jen tak nezmizí.

„Podle posledního jednání, které jsme měli asi před týdnem, teď ČEZ v Chrudimi neplánuje investiční akce. Nemá na sundávání vedení finance. ČEZ nepohlíží tolik na estetiku, ale vyměňuje vedení pokud je v havarijním stavu, nebo nefunguje. Stížnosti občana chápu, sloupy stojí v památkové zóně, ale jejich odstranění se vyjednat nepodařilo. Další jednání budou probíhat před letními prázdninami," uvedl Petr Pecina.

„V dané lokalitě společnost ČEZ Distribuce v současné době neplánuje žádnou rekonstrukci sítě nízkého napětí, která by nahradila venkovní vedení v ulici Na Sádkách, Koželužská a Na Kopanici vedením kabelovým," potvrdila Pecinova slova tisková mluvčí Skupiny ČEZ Šárka Beránková.

Řetězový efekt

Situace není tak jednoduchá. Náhrada venkovního vedení a jeho uložení do země na inkriminovaných místech by si podle tiskové mluvčí vyžádalo řadu dalších úprav. Nejde tak pouze o několik desítek metrů kabelu, které Miloš Lédl uvádí ve svém návrhu za zvelebení ulice Na Sádkách.

Rekonstrukce ulice nyní pokračuje zdárným tempem. Podle Petra Peciny by měla být dokončena do letošního 30. června. „Doděláváme jak pítko, tak vlastní dlážděnou komunikaci. Používáme k tomu původní valounovou dlažbu, kterou jsme našli pod asfaltem v Koželužské ulici. Okolo pítka budeme vytvářet obrazec z původní dlažby, takže bude vidět, jak to vypadalo dříve," dodal Pecina.

Na povrch cesty v Koželužské ulici přijde později asfalt, aby auta mohla jezdit klidněji.

LUKÁŠ VANÍČEK