„Město má v majetku více budov, kde využití fotovoltaiky přichází v úvahu. Na objektu městského úřadu máme příležitost toto zařízení řádně vyzkoušet a vše vyhodnotit. Pak se město může rozhodnout, zda bude fotovoltaiku využívat i jinde,“ říká místostarosta Jan Čechlovský.

Vybranou budovou je objekt čp. 53 na dvoře městského úřadu v Pardubické ulici, kde sídlí místní Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Instalace fotovoltaického zařízení se opírá o schválenou Energetickou politiku města a zavedený Systém managementu hospodaření s energií; vše je součástí dlouhodobého úsilí o dodržování zásad dobrého hospodaření a snižování energetické náročnosti.

„Uvažování v delším časovém horizontu a koncepční práce je ta správná cesta, jak dojít k efektivnímu hospodaření. Důležitou pomocí je v tomto případě energetický manažer, který zmíněné zásady uvádí do života,“ říká starosta města Petr Řezníček.

Další opatření pomáhající lepšímu hospodaření s energiemi probíhají v objektech základních a mateřských škol. Jde o investice například do výměny osvětlení, on-line sledování vody, dálkové regulace topení nebo úpravy bojlerů. „V letošním roce investujeme do úsporných opatření téměř 1,4 milionu Kč,“ dodává starosta Řezníček. Z toho fotovoltaická elektrárna o výkonu 22 kWp tvoří zhruba polovinu nákladů.

Akce je hrazena z Fondu obnovy majetku města. Ten je naplňován z prokazatelných úspor, které energetický management generuje, a také určitým podílem z výnosů prodeje nepotřebného majetku (např. bývalých protiatomových krytů). Získané prostředky slouží výhradně k dalším investicím v oblasti reprodukce majetku, především udržitelné energetiky s cílem dosažení nových úspor či tvorby dodatečných příjmů města.