„Ulice Přemysla Otakara má nové chodníky prý z fondů EU. K čemu? Aby měla kde parkovat auta? Nač tedy jsou chodníky? Stejně tak nájezdy pro invalidní vozíky slouží jen autům, aby se jim lépe parkovalo na chodníku. Případný vozíčkář je může přeletět,“ stěžují si například manželé Novotní.

Vrchní strážník Lukáš Dvořák ale připomíná, že služebna v Revoluční ulici není vedena jako sídlo městské policie s nepřetržitým provozem, jako je tomu u služebny na Resselově náměstí. Tudíž tu strážníci přes den nebývají. „V noci jsme tu ale téměř vždy. Stejně je tomu v situacích, kdy se v okolí objeví nějaké problémy, třeba jako letos v létě ve Fibichově ulici, kdy jsme zaznamenali nepřístojné chování části mládeže na tamějších dětských hřištích,“ vysvětluje Lukáš Dvořák.

Služebna v Revoluční ulici proto prý dobře plní svůj původní účel, neboť od roku 2010, kdy byla zřízena, a kdy se v ní také strážníci objevovali častěji, se prý bezpečnostní situace v kdysi nechvalně známém chrudimském „Bronxu“ o hodně zlepšila.

To potvrzují i jiní místní lidé. „Strážníci tu pořád být nemusí. Kdybych je potřebuji, tak jim prostě zavolám,“ soudí Helena Dunová, která bydlí ve stejné ulici. Podobně smýšlí i Václav Kyncl: „Docela je tu i vídám,“ říká navíc.

Situace s parkováním je tu nicméně i podle vrchního strážníka opravdu problematická. „Denně tu řidičům vypisujeme několik výzev. Ti sice namítají, že neměli kde zaparkovat, ale já myslím, že když pojedou od kruhového objezdu ulicí Čs. armády nahoru, tak nějaké místo obvykle najdou,“ dodal Lukáš Dvořák.