Uvedl to ve svém tiskovém prohlášení náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování Jiří Karásek.

„Vzhledem k mylným informacím, které se objevily v předešlých dnech v médiích, za Policii ČR uvádím, že v souvislosti s loňským případem úmrtí vojáka při seskoku s padákem v Chrudimi nás nikdo z Armády ČR nepožádal o to, abychom spisový materiál týkající se uvedené události předali Vojenské policii. Pro tento postup neexistuje ani žádný zákonný důvod,“ zdůrazňuje Karásek.

Prověřování případu je i nadále prováděno příslušným policejním orgánem Služby kriminální policie a vyšetřování v Chrudimi.

„Bohužel, ke zkreslení informací ohledně údajného předání spisu Vojenské policii došlo na základě nesprávného vyhodnocení předávaných informací mezi policisty v Chrudimi,“ připouští náměstek krajského ředitele.

Tiskové prohlášení Policie ČR a Armády ČR

Stanovisko NGŠ AČR a náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování k článku Mladé fronty Dnes:

Stanovisko náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka k článkům redaktora Jana Gazdíka uveřejněným 24. a 25. února 2010 v MFDnes:

Již podruhé se důrazně ohrazuji proti ničím nepodloženým spekulacím a tvrzením redaktora MFDnes Jana Gazdíka v jeho článcích „Armáda sebrala policii spis o smrti vojáka“ a „Generála Picka zajímá, kdo maří vyšetřování“.

Ve včerejším vyjádření, za kterým si plně stojím, jsem uvedl, že: „Armáda České republiky nikdy nežádala Policii České republiky o předání vyšetřování. Tento postup naopak považuje za velmi nestandardní, zvláště v době, kdy se šetření loňského případu podle dostupných informací chýlí ke konci. Podle mých informací je spis nadále v rukou Policie ČR a nebyl nikomu předán. Osobně mě velmi zajímá a budu žádat vysvětlení, kdo a z jakého důvodu, pokud se tato informace zakládá na pravdě, o postoupení případu vojenské policii rozhodl. V každém případě chci ubezpečit rodinu vojáka a celou veřejnost, že budu trvat na řádném vyšetření celého případu standardními postupy. Mým zájmem ani zájmem armády není cokoliv zamlčovat, ale naopak zjistit fakta a příčiny této tragické události.“

Dnes jsem v této věci jednal s policejním prezidentem generálem Oldřichem Martinů, který si nechal svými podřízenými z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje doložit postup policie v této věci. Na základě získaných informací mohu jednoznačně konstatovat, že chyba v komunikaci vznikla na straně Policie ČR. Znovu proto opakuji, že armáda se žádným způsobem nesnažila mařit policejní vyšetřování, jak se snaží veřejnosti namluvit ve svých spekulativních článcích Jan Gazdík. Zveřejněním těchto nepravdivých informací bylo poškozeno dobré jméno Armády České republiky na veřejnosti, a proto žádám vedení MFDnes o uvedení celé věci na pravou míru.

armádní generál Vlastimil Picek
Vyjádření náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování plukovníka Jiřího Karáska:

Vzhledem k mylným informacím, které se objevily v předešlých dnech v médiích za Policii ČR uvádím, že v souvislosti s loňským případem úmrtí vojáka při seskoku s padákem v Chrudimi nás nikdo z Armády ČR nepožádal o to, abychom spisový materiál týkající se uvedené události předali Vojenské policii. Pro tento postup neexistuje ani žádný zákonný důvod.

Prověřování případu je i nadále prováděno věcně příslušným policejním orgánem Služby kriminální policie a vyšetřování Chrudim a to v souladu se zákonem. Bohužel, ke zkreslení informací ohledně údajného předání spisu Vojenské policii došlo na základě nesprávného vyhodnocení předávaných informací mezi policisty v Chrudimi.

plk. Mgr. Jiří Karásek