Studie je hotová

Podkladem k obnovenému jednání je studie architekta Jana Třeštíka, který je sám autorem projektu této stavby vybudované v osmdesátých letech.

„Studie vznikla již na konci roku 2009, ale potom se práce na projektu přerušily. Nyní se k tomuto tématu vracíme, mimo jiné i proto, že se téma potřeby rekonstrukce síně objevilo jako prioritní bod diskutovaný v rámci Desatera problémů našeho města," říká starosta města Petr Řezníček.

Součástí navrhovaného dokumentu je částečná rekonstrukce a nová přístavba objektu. Změny jsou plánovány pro samotnou obřadní síň v návaznosti na čekárnu pro veřejnost, větší zásahy se týkají prostor pro pozůstalé a hospodářského provozu.

Rekonstruovány by měly být i venkovní prostory. Celý návrh je koncipován tak, aby stavba tvořila jednotný výtvarně-architektonický celek. „Důvody pro rekonstrukci vnímáme podobně jako veřejnost. Některé prostory objektu jsou dožilé nebo překonané, další části musíme řešit s ohledem na stávající technologie nebo aktuální požadavky. Vzhledem k funkci a vytížení si smuteční síň brzký zásah prostě zaslouží," komentuje plány radnice místostarosta Jan Čechlovský.

Malá čekárna

Už před pěti lety v anketě Chrudimského deníku lidé nejvíc kritizovali současnou malou čekárnu pro hosty obřadu a nelíbila se jim ani příjezdová cesta.