„Bohužel, jako již mnoho stromů v našem krásném městě, jsou odsouzeny k pokácení. Povodí Labe trvá na pokácení dvou více než padesátiletých stromů. Důvodem je obava z poškození nábřežního opevnění, zábradlí. Myslím, že by ještě vydrželo. Je to hrozná škoda. Kdyby se našlo jiné řešení..... ,“ doufá pisatelka. Vrby stojí na nábřeží řeky v chrudimské čtvrti Kateřina.