Sekundární lékař a později primář MUDr. František Brom byl věrným pracovníkem naší léčebny, do které nastoupil již po své promoci v roce 1983. Pod vedením prim. MUDr. Feltla se stal vyhledávaným odborníkem v konzervativní ortopedii. Stal se též velkým odborníkem v oblasti digitalizace. Počítače a vše s tím související propojil se zdravotnictvím.

Díky svému exaktnímu přístupu k vědě byl dlouhá léta oporou léčebny i ve znalosti farmakoterapie. Stal se naším ultrazvukovým diagnostikem. Samozřejmě ovládal svůj další obor, tedy léčebnou rehabilitaci. Opíral se o své hluboké znalosti fyziologie. Připomenout je nutno jeho rozhled v kultuře. Každý též věděl, že byl i vynikající sportovec. To vše a mnoho dalšího zvládal s neuvěřitelnou pevnou vůlí, která mu pomáhala vítězit nad osudem. Těžké onemocnění doslova potlačil a žil další desetiletí s aktivitou, kterou mu mnohý mohl závidět. Jako primář velkého oddělení trvale rozvíjel své pracoviště. Stal se dobrým vzorem pro mnoho dalších kolegů a kolegyň v léčebně, které učil a pomáhal jim.

Stihl s námi a hlavně se svou milovanou rodinou ještě oslavit své teprve 62. narozeniny.

Léčebna mu vzdává čest a jeho práce zůstává v tisících pacientech, kterým pomohl. Děkujeme i za ně i za sebe.

Václav Volejník, CSc., ředitel léčebny