Po zkušenostech s loňskou zimou, kdy koupili sněhovou frézu a používali sekací traktor vybavený malou radlicí, se ukázalo, že technika na všechno nestačila. Což bylo to způsobeno i tím, že byl přijat „chodníkový zákon“ a tak přibylo mnoho metrů chodníků a úklidové plochy.

Proto v těchto dnech koupila POS města Třemošnice se souhlasem MěÚ víceúčelový traktor zn. KIOTI CK 22. Jedná se o traktor s kabinou, vpředu má 120 cm širokou radlici, vzadu je nesený sypač na sůl. Hodnota koupeného zařízení je přes půl milionu korun a je bez využití dotací. Touto další technikou budou chodníky a plochy od sněhu uklizeny mnohem dříve, než tomu bylo v minulosti. Do budoucna je možné dokoupit k traktoru i další příslušenství.

„Loňská zimní sezona nás stála kolem 300 000 korun. Nyní nakupujeme průmyslovou sůl a inertní posypový materiál, abychom byli připraveni na sníh. Na výpomoc, pro případ napadnutí velkého množství sněhu, máme připraveny externí firmy. Jde především o odvoz a odklízení sněhu. Současně s tím budeme využívat pracovníky veřejné služby poskytované MěÚ v Třemošnici. Sněhová fréza bude více využívána na odstranění sněhu na hřišti s umělým trávníkem ve sportovním areálu,“ sdělil vedoucí Příspěvkové organizace Služby města Třemošnice Josef Dvořák.

Starosta města Třemošnice Stanislav Peca kladně hodnotí činnost pracovníků veřejné služby, protože s jejich nasazením se zlepšila kvalita čistoty města a se sněhem to prý bude podobné. Bude mnohem rychleji odstraněn sníh z chodníků a občané si nebudou stěžovat, že chodníky jsou neuklizené.

Pavel Kalina