Na svém dnešním snímku nám zanícený fotograf a mykolog představuje houbu s případným názvem kyj zkroucený. Co na tom, že většina ostatních houbařů nechává v lednu své kudličky ležet ladem.