Vysvěcení provázely tóny zpěvu sboru Salvátor, ale také vůně koláčků, které připomínaly víkendové sobětušské posvícení. Slovo Boží pronesl Jiří Heblt, který akt také zakončil společnou modlitbou. „Přál bych si, aby toto místo bylo požehnané a inspirativní,“ zmínil mimo jiné chrudimský arciděkan.

„Chtěl jsem, aby kaplička byla svědectvím dnešní doby a aby byla zasvěcená čtyřem svatým. Po chvilce skicování vznikly čtyři niky, a tedy tvar kříže,“ vysvětlil neobvyklou podobu kaple její autor Kamil Měrka. Stavba váží 600 kilogramů, měří tři metry na výšku a je vyrobená z cortenové ocele. „To je materiál, který na svém povrchu postupem času rezne a tmavne, ale rez nejde do hloubky. V současné době je to často používaný materiál v architektuře. Právě díky rzi tyto stavby přirozeně zapadnou do přírodního prostředí,“ upřesňuje Měrka.

Ke kapličce náleží také dřevěná lavička s nohami do tvaru kříže a vsazenou deskou z cortenu, která je jakousi nápovědou, jak číst symboly umístěné na samotné kapličce. Dozvíme se tak, že stavba je věnována čtyřem svatým, kteří mají spojitost s místem, kde kaplička stojí. Konkrétně svatému Václavovi, patronu českého národa, svatému Isidorovi, patronu zemědělců, svatému Kryštofovi, patronu poutníků a archandělu Michaelovi, patronu vojáků. Číslo čtyři považuje Kamil Měrka za symbol země: „Máme čtyři světové strany, čtyři živly, a když se podíváme na nádherný výhled, který nám nabízí místo, kde stojí kaplička, spatříme čtyři kostely z okolních obcí.“ Posláním kapličky je také přiblížit budoucím generacím dnešní dobu. Proto je do základů jejích stavebních základů vložená schránka s malbami od dětí ze Sobětuch, mincemi nebo také průvodním dopisem Jiřího Sokola, starosty obce.

Lucie Vostřelová