„Žádostí jsme se zabývali, oslovili jsme i příslušné komise, ale opravdu se zatím nepodařilo jiné místo pro sochu nalézt," konstatuje chrudimský místostarosta Jan Čechlovský. „Sochu je také potřeba zrestaurovat. Zatím zůstane na svém místě, nicméně to určitě do budoucna nebrání tomu, aby se přestěhovala, najdeme-li pro ni nakonec přece jen lepší umístění," ujišťuje místostarosta.

Po přemístění sochy se dříve s poukazem na její silný příběh vyslovilo také občanské sdružení Chrudimští patrioti.

Socha múzy epické poezie a vědy Kalliopé stála až do požáru pražského Národního divadla v roce 1881 nad jeho průčelím. Poškozenou ohněm ji pak zakoupila za 220 zlatých chrudimská Občanská záložna. Autorem třímetrové a takřka dvě tuny vážící sochy je akademický sochař Bohuslav Schnirch z Prahy.

Socha Kalliopé se nyní nachází na místě tak trochu zastrčeném. Podle mínění iniciátorů jejího přestěhování nezabloudí na okraj Městského parku turista či návštěvník města ani omylem. Místní o ni prý zavadí letmým pohledem jen tehdy, když nesou na úřad daňové přiznání.

Pravda ale je, že chrudimští radní na Kalioppé opravdu tak docela nezapomněli. Důkazem je i jejich jednání zkraje minulého týdne. Jedním z jeho výsledků je připravovaná rozpočtová změna, která do městského rozpočtu zapojuje dotační prostředky, mezi nimiž figuruje i částka na restaurování sochy.