Jak uvádí tamější kastelán Jaroslav Bušta, obnova teď probíhá hned na několika frontách. Například na dětském hospodářství, které se nachází v samotném srdci zámeckého parku. „Kromě obnovy samotných roubenek je v tomto místě obnovována také kašna, která sloužila za minulého režimu jako ohniště. Došlo také na stavbu nové voliéry,“ přibližuje kastelán současný stav oprav.

Před jižním zámeckým průčelím se chystá přesun sochy koně Thesea. Probíhají dokončovací práce na stavbě nového pískovcového podstavce. Na tento podstavec pak bude socha z původního místa přemístěna jeřábem, přičemž bude otočena hlavou na západ. „Původní umístění je v kolizi s budoucí kompozicí zámecké zahrady,“ vysvětluje kastelán.

Vodovod v areálu

V otevřeném prostoru parku je dobře patrné také trasování elektrického vedení a v zemi přibyly i výkopy pro vnitroareálový vodovod. „Ten v parku původně byl, k jeho zrušení došlo až v pozdějším období. Projekt rekonstrukce počítá s jeho obnovou a jak prokázalo už letošní léto, byla to správná myšlenka,“ dodává kastelán s poukazem na nebývalé sucho, jež mělo letos za následek úhyn mnoha i vzrostlých stromů.

Státní zámek Slatiňany prochází největší obnovou novodobé historie. Letní sídlo Auesperků dostává nejen nový kabát, ale obnovují se v minulosti zlikvidované architektonické prvky z období renesance, baroka, ale i romantismu 19. století či interiéry. Celkové náklady by do dvou let měly dosáhnout částky 112 milionů korun a součástí je též revitalizace rozlehlého zámeckého parku. Na financování se podílí evropské fondy. Vše probíhá za plného provozu, takže zámecké expozice jsou stále přístupné veřejnosti.