„Moje praxe ve zdravotně sociální oblasti činí čtyři roky, v Chrudimské nemocnici jsem od července minulého roku, takže velmi krátce. Proto mě ocenění překvapilo, byl to šok,“ popisuje své pocity Alena Rohlíková.

Na co je ve své práci hrdá? „Myslím, že se nám velmi daří naše pacienty zabezpečit terénními službami a zajistit, pokud to jde, aby byli propuštěni domů,“ uvedla oceněná žena.

Alena Rohlíková v Chrudimské nemocnici spolupracuje s řadou oddělení, mezi nimiž je například léčebna dlouhodobě nemocných, interní či neurologické, ale i novorozenecké a porodnicko-gynekologické oddělení.

„Díky Chrudimské nemocnici se dostávám k tomu, co je můj odborný zájem, tedy perinatální a dětská paliativní péče. Práce tady je pro mě srdcová a věřím, že ještě dlouho bude,“ uzavřela oceněná zdravotně sociální pracovnice.

Ilustrační snímek
Strach z otevření školek: Jde o covid, nebo o ošetřovné?