Spolu s návrhem této dotace radní doporučili i převzetí celého objektu do vlastnictví města, k němuž by mělo dojít za předem jasně stanovených podmínek.
Ke 30. červnu příštího roku, kdy má k převzetí areálu dojít, by na něm neměly váznout žádné dluhy a závazky.

„K tomuto datu musí být rozvázány i veškeré nájemní a pracovní smlouvy a musí být provedeny již zmíněné revize,“ vysvětluje chrudimský starosta Jan Čechlovský.

Majetek tak musí být v polovině příštího roku v provozuschopném stavu. Sokolové mají městu předložit rovněž veškerou dostupnou projektovou dokumentaci, inventární seznamy, ale také souhlas nadřízených orgánů s bezúplatným převodem.

Hlavním důvodem přechodu sokolovny se sportovní halou a se všemi dalšími přilehlými objekty a hřišti do majetku města je skutečnost, že současný majitel nemůže zajistit dlouhodobé financování provozu ani případné větší opravy a investice.

Konečné slovo budou mít samozřejmě chrudimští zastupitelé.