„Předpokládáme, že i tato přehlídka, která se koná v roce 120. výročí založení Sokolské župy Východočeské Pippichovy a kdy vzpomínáme 95. výročí úmrtí zakladatele župy, významného chrudimáka K. E. Pippicha, proběhne v podobném duchu, jako ta, kterou jsme pořádali u příležitosti sta let založení slatiňanského Sokola v roce 2010. Program jsme připravili s Českou obcí sokolskou," uvádí starosta TJ Sokol Slatiňany Miroslav Lebduška.

Program národní přehlídky

Pá. 10. 6. 2016

odpolední příjezd účastníků (cca 300 folkloristů), uvítání a jejich ubytování

slavnostní zahájení a večerní divadelní představení „Poctiví společníci" v režii Bohumila Gondíka, který režíroval velmi úspěšnou sokolskou „Prodanou nevěstu", s ní nedávno Formani ze Sokola Slatiňany slavili úspěch i na prknech Národního divadla.

So. 11. 6. 2016

dopolední zkoušky

po obědě průvod městem od radnice k sokolovně v krojích s muzikou, s koňmi, dámy v sedle /barokní sedlání a sokolíci v sokol. krojích/, kočáry s VIP hosty, historická kola, mažoretky, historické automobily, motocykly a další

exhibice dámy v sedle, historická kola

zdravice představitelů města a významných hostů

požehnání přehlídce místním katolickým duchovním P. ThLic Boguslav Partyka

vlastní folklorní přehlídka, kterou bude moderovat Renata Klečková

večerní a noční sokolská veselice s bohatými programovými vstupy a s nočním překvapením. (ml)