Zařízení, která mají přinést energetické úspory, tak budou přibývat i na dalších budovách v majetku města. „Město má vlastní energetickou politiku, využívání fotovoltaických zařízení z ní vychází. Máme zavedený systém managementu hospodaření s energií,“ říká starosta Chrudimi František Pilný.

Ke konci minulého roku byly fotovoltaické panely nainstalovány v areálu společnosti Technických služeb Chrudim v Sečské ulici. Zařízení o jmenovitém výkonu 19,32 kWp a s předpokládanou roční výrobou 21 MWh je v provozu od druhé poloviny února. S časovým odstupem tak již lze pozorovat jeho přínos. „Zatím jsme nadmíru spokojeni, vše vychází podle propočtů, dokonce jsme se patrně díky počasí dostali i na lepší čísla,“ říká Zdeněk Kolář, ředitel společnosti Technické služby Chrudim. „Podle prvních týdnů činnosti fotovoltaické elektrárny bychom skutečně měli dosáhnout návratnosti již za avizované 4 roky,“ dodává ředitel Kolář. Kromě očekávaných úspor elektrické energie z provozu budovy navíc zařízení umožní z přebytků vyrobené energie také ohřev teplé užitkové vody. Investice vyšla město na 410 000 korun. V dalším sledu je plánováno osazení fotovoltaických panelů na budovu „nové“ radnice na Resselově náměstí. „To se pochopitelně neobejde bez povolení od památkářů. Panely ovšem chceme osadit na jihozápadní střechu směřující do dvora, takže nebudou vidět a ráz památkové zóny ohrožen nebude,“ vysvětluje místostarosta města Aleš Nunvář.

Akce je financována z Fondu obnovy majetku města, který je naplňován z úspor, jež energetický management generuje, a také podílem z výnosů prodeje nepotřebného majetku. Redakce