Například město Chrudim vede už několik let soudní spor o dědictví po historikovi Jiřím Charvátovi a jeho sestře. Majetek si rovněž nárokuje Jiljí Hoferica z Pardubic, jehož dnes již zesnulý otec Rudolf se stal těsně před Charvátovou smrtí pozůstavitelem kvůli změněné závěti. Tu původní dědicové, mezi nimi i město Chrudim, napadli.

Další kauzou je žaloba o náhradu škody, „Kvůli špatné technologii výstavby budovy Státního okresního archivu ve Filištínské ulici došlo k obrovskému poškození sousední budovy městské knihovny,“ vysvětluje podstatu soudního sporu s dodavatelskou stavební firmou místostarosta Chrudimě Petr Řezníček.

Neplatiči nájemného

Město Hlinsko vede soudní spory hlavně s neplatiči nájemného. „Jejich vystěhování budeme zřejmě řešit prostřednictvím soukromého exekutora,“ uvádí městská právnička Marta Nováková.

Ve Skutči řeší radnice už delší dobu prostřednictvím soudu plánovanou výstavbu prodejny Plus, proti které se postavilo občanské sdružení Za Zelenou Skuteč.

Po dobrém se do poslední chvíle snaží urovnat spory vedení chrastecké radnice. „My se skutečně neradi soudíme. Teď tu máme jen dva případy. Jde o soudní vystěhování z neoprávněně užívaného bytu a určení hranice pozemků,“ vysvětluje chrastecký starosta Tomáš Vagenknecht.

Vleklé soudní spory

Města nevstupují do soudních sporů s velkou radostí, většinou se kauzy dlouze vlečou, a tak je ze strany radnic značný zájem jednat zprvu po dobrém. "S dlužníkem nájemného se nejprve snažíme dohodnout, nabídneme mu splátky. Pokud to nezabere, následuje platební rozkaz. A jestliže i on vyjde naplano, musí se věc řešit prostřednictvím exekuce. Ale to je v pouze minimálních případech," vysvětluje právnička města Hlinska Marta Nováková.